Trang chủ » Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

I. Câu chủ động và câu bị động:
 
Câu 1. Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:
 
a. Mọi người yêu mến em.
 
   CN: Mọi người
 
   VN: yêu mến em.
 
b. Em được mọi người yêu mến.
 
   CN: Em
 
   VN: được mọi người yêu mến.
 
Câu 2. Ý nghĩa của chủ ngữ:
 
– Ở câu a: chủ ngữ- thực hiện hành động muốn hướng đến người khác  – câu chủ động.
 
– Ở câu b: chủ ngữ – được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.
 
II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
 
Câu 1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.
 
Câu 2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.
 
III. LUYỆN TẬP:
 
   Tìm câu bị động:
 
* Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
 
* Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.
 
Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.
 
=> Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top