Trang chủ » Soạn bài Ôn tập văn nghị luận – Ngữ văn 7 tập 2

Soạn bài Ôn tập văn nghị luận – Ngữ văn 7 tập 2

1. Đọc lại các bài văn nghị luận đã học và điền vào bảng theo mẫu:
 
* Bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” – Hồ Chí Minh:
 
– Đề tài nghị luận: Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.
 
– Luận điểm chính: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta.
 
– Phương pháp lập luận: Chứng minh.
 
* Bài “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” – Đặng Thai Mai.
 
– Đề tài nghị luận: Sự giàu đẹp của tiếng Việt.
 
– Luận điểm chính:                                  
 
+, Tiếng Việt có đủ đặc sắc của một thứ tiếng đẹp.
 
+, Tiếng Việt có đủ đặc sắc của một thứ tiếng hay.
 
– Phương pháp lập luận: Chứng minh kết hợp với giải thích.
 
* Bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng.
 
– Đề tài nghị luận: Đức tính giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
– Luận điểm chính: Ở mọi phương diện, Bác Hồ đều giản dị. Sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp.
 
– Phương pháp lập luận: Chứng minh kết hợp với giải thích và bình luận.
 
* Bài “Ý nghĩa văn chương” –  Hoài Thanh.
 
– Đề tài nghị luận: Nguồn gốc, ý nghĩa và công dụng của văn chương đối với cuộc sống của con người.
 
– Luận điểm chính: Nguồn gốc cốt yêu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha; văn chương là hình ảnh của sự sống đa dạng; văn chương sáng tạo ra sự sống, gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm sẵn có; cho nên: không thể thiếu văn chương trong đời sống tinh thần của nhân loại.
 
– Phương pháp lập luận: chứng minh kết hợp giải thích và bình luận.
 
2. Tóm tắt những nét đặc sắc nghệ thuật của mỗi bài nghị luận.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top