Trang chủ » Soạn bài Rút gọn câu

Soạn bài Rút gọn câu

I. THẾ NÀO LÀ RÚT GỌN CÂU?
 
1. Cấu tạo của hai câu sau có gì khác nhau:
 
a) Học ăn, học nói, học gói, học mở.
 
b) Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở.
 
Trả lời: 
 
Những câu tục ngữ sau đây đã được rút gọn:
 
Câu a. Bị lược đi chủ ngữ;
 
Câu b. Xuất hiện chủ ngữ “Chúng ta"
 
2. Tìm những từ có thể làm chủ ngữ trong câu (a).
 
Trả lời: 
 
Có thể dùng rất nhiều chủ ngữ cho câu a.
 
Chẳng hạn:
 
Các em: Mọi người; Cháu…
 
3. Theo em, vì sao chủ ngữ trong câu (a) được lược bỏ?
 
Trả lời: 
 
Vì có thể chứa đựng rất nhiều khả năng xuất hiện nhiều chủ ngữ cho nên, câu (a) đã lược chủ ngữ để trở thành một chân lí cho mọi người.
 
4. Trong những câu in đạm dưới đây, thành phần nào của câu được lược bỏ? Vì sao?
 
a) Hai ba người đuổi theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy người.
 
(Nguyễn Công Hoan)
 
b) – Bao giờ cậu đi Hà Nội?
 
– Ngày mai.
 
Trả lời:
 
a) Thành phần vị ngữ bị lược bỏ. Đó là “đuổi theo nó". Nếu thêm vào thì sẽ lặp, nếu không bỏ vào thì người đọc vẫn hiểu được mọi người đang đuổi theo nó. Chính câu đầu cho ta liên tưởng được điều này.
 
b) Đáng lẽ: “Tôi đi Hà Nội ngày mai”. Cả chủ ngữ và vị ngữ đã bị lược bỏ. Bởi do câu hỏi đà gợi cho ta cái phần này.
 
II. CÁCH DÙNG CÂU RÚT GỌN
 
1. Những câu in đậm dưới đây thiếu thành phần nào? Có nên rút gọn câu như vậy không? Vì sao?
 
Sáng chủ nhật, trường em tổ chức cắm trại. Sân trường thật đông vui. Chạy loăng quăng. Nhảy dây. Chơi kéo co.
 
Trả lời: 
 
Các câu "Chạy loăng quăng. Nhảy dây. Chơi kéo co." thiếu thành phần chủ ngữ.
 
Không nên rút gọn mà nên thêm chủ ngữ: “Chúng em". Bởi vì không thể lấy chủ ngữ “Trường em" để ta liên tưởng ở vị trí chủ ngữ.
 
2. Cần thêm những từ ngữ nào vào câu rút gọn (in đậm) dưới đây để thể hiện thái độ lễ phép?
 
– Mẹ ơi, hôm nay con được một điểm 10.
 
– Con ngoan quá! Bài nào được điểm 10 thế?
 
– Bài kiểm tra toán.
 
Trả lời: 
 
Thưa mẹ, bài kiểm tra toán.
 
3. Từ hai bài tập trên, hãy cho biết: Khi rút gọn câu, cần chú ý những điều gì?
 
Trả lời: 
 
Như vậy, khi rút gọn câu ta cần lưu ý:
 
– Tránh làm cho người nghe (đọc) khó hiểu hoặc hiểu sai nội dung cần nói;
 
– Tránh sự khiếm nhã, thiếu lễ độ khi dùng những câu cộc lốc.
 
III. LUYỆN TẬP
 
1. Trong các câu tục ngữ sau, câu nào là câu rút gọn? Những thành phần nào của câu được rút gọn? Rút gọn câu như vậy để làm gì?
 
a) Người ta là hoa đất.
 
b) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 
c) Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.
 
d) Tấc đất tấc vàng.
 
Trả lời: 
 
– Các câu (b), (c) là những câu rút gọn.
 
– Thành phần bị lược là thành phần chủ ngữ.
 
– Hai câu này, một câu nêu nguyên tắc ứng xử, một câu nêu kinh nghiệm sản xuất chung cho tất cả mọi người nên có thể rút gọn chủ ngữ làm cho câu gọn hơn.
 
2. Hãy tìm câu rút gọn trong các ví dụ dưới đây. Khôi phục những thành phần câu được rút gọn? Rút gọn câu như vậy để làm gì?
 
a) Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
 
     Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
 
    Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
 
       Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
 
       Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
 
       Dừng chân đứng lại, trời non nước,
 
 Một mảnh tình riêng, ta với ta.
 
(Bà Huyện Thanh Quan)
 
b) Đồn rằng quan tướng có danh,
 
Cưỡi ngựa một mình, chẳng phải vịn ai.
 
Ban khen rằng: “Ấy mới tài”,
 
Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
 
Đánh giặc thì chạy trước tiên,
 
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)
 
Giặc sợ giặc chạy về nhà,
 
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
 
(Ca dao)
 
Trả lời: 
 
a. Rút gọn chủ ngữ
 
    + Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
 
    + Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
 
– Khôi phục:
 
Người bước tới và dừng chân đứng lại là Bà Huyện Thanh Quan, là tác giả của bài thơ, và căn cứ vào câu cuối cách xưng hô "ta với ta", nên chủ ngữ của hai câu rút gọn là ta:
 
    + Ta bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
 
    + Ta dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
 
b. Rút gọn chủ ngữ
 
    + Đồn rằng quan tướng có danh,
 
    + Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
 
 
 
    + Ban khen rằng: "Ấy mới tài",
 
    + Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
 
    + Đánh giặc thì chạy trước tiên,
 
    + Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)
 
    + Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
 
– Khôi phục:
 
    + Người ta đồn rằng quan tướng có danh,
 
    + Hắn cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
 
    + Vua ban khen rằng: "Ấy mới tài",
 
    + Và ban cho cái áo với hai đồng tiền.
 
    + Quan tướng khi đánh giặc thì chạy trước tiên,
 
    + Khi xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)
 
    + Quan tướng trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
 
Trong văn vần (thơ, ca dao…) thường gặp nhiều câu rút gọn bởi lẽ văn vần chuộng lối diễn đạt súc tích và số chữ trong một dòng được quy định rất hạn chế.
 
3. Vì sao cậu bé và người khách trong câu chuyện dưới đây hiểu lầm nhau? Qua câu chuyện (tr.17 SGK Ngữ văn 7 tập 2), em rút ra được bài học gì về cách nói năng?
 
Trả lời: 
 
Cậu bé và người khách trong câu chuyện hiểu lầm nhau bởi vì cậu bé, khi trả lời người khách, đã dùng ba câu rút gọn khiến người khách hiểu sai ý nghĩa.
 
+“Mất rồi” (ý cậu bé: Tờ giấy mất rồi; người khách hiểu: “Bố cậu bé mất”).
 
+ “Thưa…tối hôm qua” (ý cậu bé: Tờ giấy mất tối hôm qua; người khách hiểu: “Bố cậu bé mất tối hôm qua”).
 
+ “Cháy ạ” (ý cậu bé: tờ giấy mất vì cháy; người khách hiểu: “Bố cậu bé mất vì cháy”).
 
– Qua câu chuyện này, cần rút ra một bài học: phải cẩn thận khi dùng câu rút gọn vì dùng không đúng cổ thể gây hiểu lầm.
 
4. Đọc truyện cười (tr.18 SGK Ngữ văn 7 tập 2). Cho biết chi tiết nào trong truyện có tác dụng gây cười và phê phán.
 
Trả lời:
 
Trong câu chuyện, việc dùng các câu rút gọn của anh chàng phàm ăn đều có tác tác dụng gầy cười và phê phán. Nó rút gọn đến mức không hiểu được rất thô lỗ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top