Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc em. Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 1

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc em. Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 1

1. Tìm các từ đồng nghĩa

a. Chỉ màu xanh

b. Chỉ màu đỏ

c. Chỉ màu trắng

d. Chỉ màu đen

Trả lời: 

a) Các từ đồng nghĩa chỉ màu xanh:

–  Xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh mét, xanh ngắt, xanh ngát, xanh sẫm, xanh rờn, xanh mượt, xanh đen, xanh rì….

–  Xanh lơ, xanh nhạt, xanh non,…

b) Các từ đồng nghĩa chỉ màu đỏ:

– Đỏ au, đỏ bừng, đỏ chóe, đỏ chói, đỏ chót, đỏ gay, đó hoe, đỏ hỏn, đỏ lòm, đỏ lừ, đỏ lựng, đỏ ngầu, đỏ ối, đỏ quạch, đỏ thắm, đỏ tía, 

– Đỏ ửng, đỏ hồng, …

c) Các từ đồng nghĩa chỉ màu trắng.

–  Trắng tinh, trắng toát, trắng muốt, trắng phau, trắng nõn, trắng nuột, trắng nhỡn, trắng ờn, trắng bong, trắng bốp, trắng lóa, trắng xóa.

–  Bạch, trắng bệch, …

– Trắng ngà, trắng mờ,

d) Các từ đồng nghĩa chỉ màu đen:

+ Đen sì, đen kịt, đen sịt, đen thui, đen thủi, đen nghịt, đen ngòm, đen nhẻm, đen giòn,…

+ Đen lánh, đen láng,…

2. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1

Trả lời:

Ví dụ:

– Sau vườn em là một vườn cải mới lên xanh mướt.

– Từng búp hoa lan tráng ngẩn giữa vòm lá xanh non.

– Mái tóc của Hà đen lánh.

3. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau:

Cá hồi vượt thác

    Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo (điên cuồng, dữ dằn, điên đảo). Nước  tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch.

   Mặt trời vừa (mọc, ngoi, nhô) lên. Dòng thác óng ánh (sáng trưng, sáng quắc, sáng rực) dưới nắng. Tiếng nước xối (gầm rung, gầm vang, gầm gào). Những con á hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xòe ra như đôi cánh.

   Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu “chân” bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại (cuống cuồng, hối hả, cuống quýt) lên đường

Trả lời: 

Suốt đêm thác réo điên cuồng.

Mặt trời vừa nhô lên.

Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng.

Tiếng nước xối gầm vang.

Đậu “chân” bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top