Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

I. Nghe – viết:

Luật Bảo vệ môi trường

Điều 3, khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường” là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

–  Đúng chính tả trình bày đúng một đoạn trong Luật bảo vệ môi trường.

–  Chú ý viết đúng chính tả những chữ viết hoa, những chữ dễ viết sai (phòng ngừa, ứng phó, suy thoái…)

2.

a. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu hay n. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếngđó

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

 M: thích lắm/ nắm cơm

b. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối hay ng. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

M: trăn trở / ánh trăng

Trả lời

a. Một số từ ngữ đó là

nhớ lắm/nắm tay

lấm tấm/nấm rơm

tiền lương/ nương rẫy

ngọn lửa/một nửa

b.

trăn trở/ánh trăng

dân làng/hiến dâng

răn dạy/cái răng

uốn lượn/khối lượng

3. Thi tìm nhanh

a. Các từ láy âm đầu n:

M: náo nức

b. Các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng

M: oang oang

Trả lời:

a. Từ láy âm đầu n: na ná, nai nịt, nài nỉ, năn nỉ, nao nao, náo nức, nắc nẻ, năng nổ, nao núng, nỉ non, nằng nặc, nôn nao, nết na, nặng nề, nức nở, nấn ná, nõn nà, nâng niu, nơm nớp, nể nang,…

b. Từ gợi tả âm thanh có âm cuối là ng: loong coong, boong boong, loảng xoảng, leng keng, sang sảng, đùng đoàng, ăng ẳng, thùng thùng,…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top