Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12: Giữ lấy màu xanh, Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12: Giữ lấy màu xanh, Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

1. Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu:

            A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Trả lời:

Quan hệ từ trong các câu văn: A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như thân hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Quan hệ từ và tác dụng

của: nối cái cày với người Hmông

bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen

như: nối vòng với hình cánh cung

như: nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

2. Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

a. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu

b. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

Theo Đoàn Giỏi

c.

Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm

Nguyễn Mậu Đức

Trả lời:

+ Nhưng: biểu thị quan hệ tương phản

+ Mà: biểu thị quan hệ tương phản

+ Nếu…thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết – kết quả

3. Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm …. cao

b. Một vầng trăng tròn, to …. đỏ hồng hiện lên …. chân trời, sau rặng tre đen … một ngôi làng xa.

Theo Thạch Lam

c. Trăng quầng … hạn, trăng tán … mưa

d. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng … thương yêu tôi hết mực, …. sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này

Trả lời:

Lời giải

Câu a – và.

Câu b – và, ở, của.

Câu c – thì, thì.

Câu d – và, nhưng.

 4. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng

Trả lời:

Đặt câu, ví dụ:

Cây cổ thụ ấy to thế mà cũng bị gãy đổ.

Bạn ấy lười học thì thế nào cũng bị điểm kém.

Cô giáo dạy bảo chúng em bằng tất cả tấm lòng của mình.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top