Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Hành trình của bầy ong

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Hành trình của bầy ong

1. Nhớ – viết: Hành trình của bầy ong (Hai khổ thơ cuối)

Bầy ong rong ruổi trăm miền

Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa.

Nối rừng hoang với biển xa

Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào

(Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật ong)

Chắt trong vị ngọt mùi hương

Lặng thầm thay những con đường ong bay

Trải qua mưa nắng vơi đầy

Men trời đất đủ làm say đất trời

Bầy ong giữ hộ cho người

Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.

Chú ý:

–  Đúng chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài thơ Hành trình của bầy ong.

–  Chú ý viết đúng những chữ các em dễ viết sai chính tả (rong ruổi, rù rì, nối liền, lặng thầm..). 

2. 

a. Tìm các từ ngữ có chứa các tiếng sau:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Hành trình của bầy ong

M: nhân sâm/xâm nhập

b. Tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Hành trình của bầy ong

M: buột miệng/buộc lạt

Trả lời:

 a)

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13: Giữ lấy màu xanh, Chính tả: Hành trình của bầy ong

3. Điền vào chỗ trống

a. s hay x:

                               

Đàn bò vàng trên đồng cỏ …..anh …..anh

Gặm cả hoàng hôn, gặm cả buổi chiều ….ót lại

Theo Nguyễn Đức Mậu

b. t hay c

Trong làn nắng ửng: Khói mơ tan

Đôi mái tranh lấm tấm vàng

Sột soa… gió trêu tà áo biế…  

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang

Theo Hàn Mặc Tử

Trả lời:

Câu a: Đàn bò vàng trên đồng cỏ xanh xanh

          Gặm cỏ hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại

Câu b: Sột soạt gió trêu tà áo biếc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top