Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16: Vì hạnh phúc con người, Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16: Vì hạnh phúc con người, Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây

Câu 1 (trang 154 sgk Tiếng Việt 5):

 Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 154 sgk Tiếng Việt 5):

a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

– rẻ / dẻ / giẻ

– rây / dây / giây

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

– vàng / dàng

– vào / dào

– vỗ / dỗ

c) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng:

* Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.

– chiêm / chim

– liêm / lim

* Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip.

– diếp / díp

– kiếp / kíp

Trả lời:

a)

– giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt. rẻ sườn

– hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ

– giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân

– rây bột, mưa rây

– nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi

– giây bẩn, giây mực, giây giày

b)

– vàng tươi, vàng bạc

– dễ dàng, dềnh dàng

– ra vào, vào ra

– dồi dào

– vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng

– dỗ dành

c)

– chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh

– chim gáy

– rau diếp

– dao díp, díp mắt

– thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

– tủ lim, lòng lim dạ đá

– số kiếp, kiếp người

– kíp nổ, cần kíp

Câu 3 (trang 155 sgk Tiếng Việt 5):

 Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây.

Biết rằng:

1. chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

2. chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Trả lời:

Thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

– Cậu hãy (2) vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

– Anh (2) vẽ hình chị nào treo đó?

Anh tả trả lời:

– Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

– Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2) dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top