Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17: Vì hạnh phúc con người, Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17: Vì hạnh phúc con người, Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con

Câu 1 (trang 165 sgk Tiếng Việt 5): Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 166 sgk Tiếng Việt 5):

a. Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17: Vì hạnh phúc con người, Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

b. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Trả lời:

a.

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17: Vì hạnh phúc con người, Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17: Vì hạnh phúc con người, Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

b. Những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên: xôi – đôi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top