Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17: Vì hạnh phúc con người, Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17: Vì hạnh phúc con người, Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Câu 1 (trang 169 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.

Trả lời:

Những hình ảnh nói lên:

– Nỗi vất vả: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi như mưa; mỗi một hạt gạo làm ra "dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần".

– Sự lo lắng: trông nhiều bề; trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trông trời yên, biển lặng.

Câu 2 (trang 169 sgk Tiếng Việt 5): Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?

Trả lời:

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng

Câu 3 (trang 169 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây:

a. Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày

b. Thể hiện quyết tâm lao động, sản xuất

c. Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo

Trả lời:

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời yên, bể lặng mới yên tấm lòng.

Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top