Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi

a. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

– Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919

– Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.

– Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay

b. Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

c. Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Trả lời:

a) Nhắc lại các số liệu thông kê trong bài:

– Từ 1075 đến 1919 số khoa thi ở nước ta: 185, số tiến sĩ 2.896

– Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại.

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em. Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

– Số bia và số tiến sĩ (số khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: số bia – 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia – 130

b. Các số liệu thông kê được trình bày dưới hai hình thức:

– Số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên có khắc trên bia còn lại đến ngày nay):

Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên giữa các triều đại).

c. Tác dụng của các số liệu thông kê:

–  Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh

–  Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời

 2. Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:


Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em. Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em. Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top