Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình, Tập đọc: Phân xử tài tình

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình, Tập đọc: Phân xử tài tình

Câu 1 (trang 47 sgk Tiếng Việt 5): Hai người đàn bà đến công đường nhờ phân xử việc gì?

Trả lời:

Họ đến vì tấm vải. Người này tố người kia lấy vải của minh, không chịu nhường ai, đành nhờ quan phân xử.

Câu 2 (trang 47 sgk Tiếng Việt 5): Quan đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?

Trả lời:

– Quan đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để tìm ra người lấy cắp:

+ Đòi người làm chứng nhưng không có.

+ Cho lính về nhà họ xem thì cả hai đều có khung cửi như nhau.

+ Cho xé tấm vải ra làm đôi, mỗi người một nửa. Một người bật khóc.

– Quan bảo đưa tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại.

– Sở dĩ quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì chỉ có người chủ thực sự của tấm vải, người vất vả làm ra nó mới tiếc khi tấm vải bị xé.

Câu 3 (trang 47 sgk Tiếng Việt 5): Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.

Trả lời:

Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: Đức Phật linh thiêng sẽ làm cho thóc trong tay kẻ ăn cắp nảy mầm. Một lúc sau đã thấy một chú tiểu vừa chạy vừa nén nhìn thóc, quan bèn cho bắt chú tiểu vì chỉ có tật mới hay giật mình.

Câu 4 (trang 47 sgk Tiếng Việt 5): Vì sao quan án dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng:

a) Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.

b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

c) Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.

Trả lời:

Đáp án b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top