Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập đọc: Lòng dân

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập đọc: Lòng dân

1. Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?

Trả lời:

Chú cán bộ bị bọn giặc đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm.

2. Dì Năm đã nghĩ cách gì để cứu chú cán bộ?

Trả lời:

Dì Năm đưa vội cho chú một chiếc áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra, rồi bảo chú ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm như chú là chồng dì.

3. Chi tiết nào trong đoạn kịch làm em thích thú nhất? Vì sao?

Trả lời:

Em thích thú nhất chi tiết dì Năm bình tĩnh nhận chú cán bộ là chồng, khi tên cai xẵng giọng hỏi lại: Chồng chị à? Dì vẫn khẳng định: Dạ, chồng tui.. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top