Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32: Những chủ nhân tương lai, Chính tả: Bầm ơi

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32: Những chủ nhân tương lai, Chính tả: Bầm ơi

Câu 1 (trang 137 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ – viết: Bầm ơi (từ đầu đến tái tê lòng bầm.)

Trả lời:

Học sinh tự nhớ lại và viết.

Câu 2 (trang 137 sgk Tiếng Việt 5): Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32: Những chủ nhân tương lai, Chính tả: Bầm ơi

Câu 3 (trang 138 sgk Tiếng Việt 5): Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng.

Trả lời:

Nhà hát Tuổi Trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục.

Trường Mầm non Sao Mai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top