Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33: Những chủ nhân tương lai, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33: Những chủ nhân tương lai, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Câu 1 (trang 147 sgk Tiếng Việt 5): Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng nhất:

a) Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi.

b) Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi.

c) Người dưới 16 tuổi.

d) Người dưới 18 tuổi.

Trả lời:

Chọn c) là ý đúng: Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em.

Câu 2 (trang 148 sgk Tiếng Việt 5): Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em (M: trẻ thơ). Đặt câu với một từ mà em tìm được.

Trả lời:

Những từ đồng nghĩa với trẻ em là:

– trẻ con, con trẻ, con nhỏ, trẻ tha, thiếu nhỉ, nhỉ đồng, thiếu niên, con nít, trẻ ranh, ranh con, nhóc con.

Đặt câu:

Ví dụ:

– Trẻ con thời nay được chăm sóc, chu đáo hơn thời xưa.

– Trẻ con ngày nay rất thông minh, lanh lợi.

– Còn gì hồn nhiên, trong trẻo bằng đôi mắt của trẻ thơ.

Câu 3 (trang 148 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em.

Trả lời:

Những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em là:

– Trẻ con như hoa mới nở

– Trẻ em là mầm non của đất nước

– Trẻ em như tờ giây trắng

– Trẻ em là tương lai của Tổ quốc…

– Trẻ em như búp trên cành

Câu 4 (trang 148 sgk Tiếng Việt 5): Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống :

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33: Những chủ nhân tương lai, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

(Trẻ lên ba, cả nhà học nói; Trẻ người non dạ, Tre non dễ uốn; Tre già, măng mọc)

Trả lời:

a) Tre già măng mọc

b) Tre non dễ uốn

c) Trẻ người non dạ

d) Trẻ lên ba, cả nhà học nói.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top