Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai, Chính tả: Sang năm con lên bảy

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai, Chính tả: Sang năm con lên bảy

Câu 1 (trang 154 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn… đến hết)

Trả lời:

– Viết đúng chính tả, trình bày đúng thể thơ năm tiếng của bài thơ Sang năm con lên bảy.

– Chú ý những từ ngữ dễ viết sai: giành lấy…

Câu 2 (trang 154 sgk Tiếng Việt 5): Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn. Viết lại các tên ấy cho đúng.

Trả lời:

* Tên chưa đúng:

Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ / y tế

Bộ / giáo dục và Đào tạo

Bộ / lao động – Thương binh và Xã hội

Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam

* Sửa lại tên đúng

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Câu 3 (trang 155 sgk Tiếng Việt 5): Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương em.

Trả lời:

– Xí nghiệp Giày da xuất khẩu Bến Tre.

– Xí nghiệp In Phan Văn Mảng.

– Sở Tài nguyên – Môi trường Tiền Giang.

– Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top