Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4: Cánh chim hòa bình.Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4: Cánh chim hòa bình.Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

1. Nghe – viết:

Anh bộ đôi Cụ Hồ gốc Bỉ

   Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang  hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích,ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

   Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

Theo Như Kim

2. Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau về mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.

Trả lời:

– Mô hình cấu tạo vần

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4: Cánh chim hòa bình.Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

– So sánh

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4: Cánh chim hòa bình.Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

3. Nêu quy tắc ghi dấu thanh của các tiếng trên.

Trả lời:

– Đối với tiếng có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ các thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi).

– Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top