Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5: Cánh chim hòa bình, Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê – Tuần 5

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5: Cánh chim hòa bình, Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê – Tuần 5

1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a. Số điểm dưới 5

b. Số điểm từ 5 đến 6

c. Số điểm từ 7 đến 8

d. Số điểm từ 9 đến 10

Trả lời:

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em.

Trình bày theo hàng:

–  Số điểm dưới 5 : 0

–  Số điểm từ 5 đến 6 : 1

–  Số điểm từ 7 đến 8:4

–  Số điểm từ 9 đến 10: 3

2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5: Cánh chim hòa bình, Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top