Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5: Cánh chim hòa bình, Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5: Cánh chim hòa bình, Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp.

Trả lời:

Học sinh nghe cô giáo nhận xét về bài làm của mình và các bạn. 

2. Chữa bài :

Trả lời:

a) Tham gia chữa lỗi chung cùng cả lớp theo hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo) : lỗi về bố cục bài, lỗi về ý, lỗi đặt câu, lỗi dùng từ, lỗi chính tả,…

b) Đọc lại bài làm của mình (chú ý đọc kĩ những phần cô giáo (thầy giáo) khen, chê).

c) Tự chữa bài làm của mình :

– Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của cô giáo (thầy giáo).

– Trao đổi bài với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

3. Đọc tham khảo các bài văn hay được cô giáo (thầy giáo) khen

Trả lời:

Em đọc những bài văn đó


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top