Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7: Con người với thiên nhiên, Chính tả: Dòng kinh quê hương

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7: Con người với thiên nhiên, Chính tả: Dòng kinh quê hương

1. Nghe – viết:

Dòng kinh quê hương

            Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc… Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên… Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ và giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.

Theo Nguyễn Thi

2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Ra rơm thì ít, gió đông thì nh…..

Mải mê đuổi một con d…….

Củ khoai nướng để cả ch….. thành tro.

                        Theo Đổng Đức Bồn

Trả lời:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

Mải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

3. Tìm từ có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây

a. Đông như …..

b. Gan như cóc….

c. Ngọt như…lùi

Trả lời:

a. Đông như kiến

b. Gan như cóc tía

c. Ngọt như mía lùi.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top