Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8: Con người với thiên nhiên, Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 8

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8: Con người với thiên nhiên, Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 8

1. Trong những từ in đậm sau đây, từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa?

a. Chín

– Lúa ngoài đồng đã chín vàng

– Tổ em có chín học sinh

– Nghĩa cho chín rồi hãy nói

b. Đường

– Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt

– Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại.

– Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp

c. Vạt

– Những vạt nương màu mật

  Lúa chín ngập lòng thung

                      Nguyễn Đình Ánh

– Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre.

– Những người Giáy, người Dao

  Đi tìm măng, hái nấm

  Vạt áo chàm thấp thoáng

  Nhuộm xanh cả nắng chiều

                       Nguyễn Đình Ánh

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8: Con người với thiên nhiên, Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Giải thích :

– Từ chín trong câu “Tổ em có chín học sinh” (chín học sinh) chỉ số lượng. Chín trong câu “Lúa ngoài đồng đã chín vàng” (lúa chín), chỉ ở giai đoạn phát triển đầy đủ nhất đến mức thu hoạch được. Vì vậy từ "chín" trong hai câu trên là từ đồng âm (vì nghĩa hoàn toàn khác nhau).

– Chín trong câu “Nghĩ cho chín rồi hãy nói” (nghĩ chín) là ở trạng thái đã suy nghĩ kĩ và từ chín ở câu “Lúa ngoài đồng đã chín vàng” là từ nhiều nghĩa (vì có nét nghĩa chung là ở mức đầy đủ).

– Từ đường trong câu “Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt” là chỉ thức ăn có vị ngọt, còn từ đường trong “Các chú công nhân đang chữa đường dây điện” chỉ đường dây liên lạc. Vậy từ đường trong hai câu trên là từ đồng âm (vì nghĩa hoàn toàn khác nhau).

– Từ đường trong câu “Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt” là chỉ thức ăn có vị ngọt, còn từ đường trong câu “Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp” chỉ đường giao thông đi lại. Vậy từ đường trong hai câu trên là từ đồng âm (vì có nghĩa hoàn toàn khác nhau).

– “Những vạt nương màu mật; Lúa chín ngập lòng thung” từ vạt (vạt nương) chỉ mảnh đất trồng trọt hình dải dài. Còn từ vạt trong câu “Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre” (vạt nhọn) chỉ hành động đẽo xiên. Vậy từ vạt trong các câu trên là từ đồng âm (vì nghĩa hoàn toàn khác nhau).

– “Những vạt nương màu mật; Lúa chín ngập lòng thung” từ vạt (vạt nương) chỉ mảnh đất trồng trọt hình dải dài “Vạt áo chàm thấp thoáng; Nhuộm xanh cả nắng chiều” từ vạt trong câu chỉ thân áo hình dải dài. Vậy từ vạt trong các câu trên là từ nhiều nghĩa (vì có nét nghĩa chung là vạt có hình dải dài).

2. Trong mỗi câu thơ, câu văn sau của Bác Hồ, từ xuân được dùng với nghĩa như thế nào?

a.

Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

b. Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hi”, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm.” (…) Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp.

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8: Con người với thiên nhiên, Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

3. Dưới đây là một số tính từ và những nghĩa phổ biến của chúng:

a. Cao

– Có chiều cao lớn hơn mức bình thường.

– Có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường.

b. Nặng

– Có trọng  lượng lớn hơn mức bình thường

– Ở mức độ cao hơn, trầm trọng hơn mức bình thường.

c. Ngọt

– Có vị như vị của đường, mật.

– (Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe.

– (Âm thanh) nghe êm tai

Em hãy đặt câu để phân biệt các nghĩa của một trong những từ nói trên

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8: Con người với thiên nhiên, Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top