Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9: Con người với thiên nhiên, Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9: Con người với thiên nhiên, Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

1. Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

Trả lời:

Theo Hùng, Quý, Nam thứ quý nhất trên đời là:

–  Theo Hùng, lúa gạo là quý nhất trên đời.

–  Theo Quý, vàng là quý nhất trên đời. 

–  Theo Nam, thì giờ là quý nhất trên đời.

2. Mỗi bạn đưa ra lý lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

Trả lời:

Mỗi bạn đều đưa ra lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình:

Hùng: lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.

Quý: vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

Nam: thì giờ là quý nhất trên đời vì có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

3. Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

Trả lời:

Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất. Trước tiên thầy tôn trọng ý kiến của ba bạn nhỏ, lập luận có trình tự: lúa gạo, vàng bạc, thì giờ đều rất quý nhưng chưa phải là quý nhất. Khẳng định cái đúng của ba bạn học sinh, thầy nêu ra ý kiến mới của thầy sâu sắc hơn: Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. Vì vậy, người lao động là quý nhất.

4. Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lý do vì sao em chọn tên gọi đó?

Trả lời:           

Có thể đặt tên bài văn là "Cuộc tranh luận thú vị" vì nội dung bài thuật lại cuộc tranh luận thú vị giữa ba bạn nhỏ về câu hỏi: Cái gì quý nhất ?


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top