Trang chủ » Soạn văn lớp 10. Tuần 17. Lập kế hoạch cá nhân

Soạn văn lớp 10. Tuần 17. Lập kế hoạch cá nhân

Câu 1 (trang 153 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

Đây không phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh vì nó thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Do đó nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại.

Câu 2 (trang 153 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại Hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn: ………………

Trường: ………………

Năm học: ………………

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc

1. Viết dự thảo báo cáo.

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian thực hiện

Hoàn thành trước kì đại hội.

Câu 3 (trang 154 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG

Họ và tên: ………………

1. Mục tiêu phấn đấu

– Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính.

– Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính.

2. Kế hoạch cụ thể

Nội dung công việc: Yêu cầu Cách thực hiện Thời gian

Ghi tên đăng kí khóa học: Đăng kí với lớp trưởng trước thời hạn

Sắp xếp thời gian: Không trùng với thời gian chính khóa. Kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí. Trước khi đăng kí.

Thuê máy để luyện thêm: Chỗ thuê rẻ, gần nhà. Thuê và ngày chủ nhật. Trong quá trình học

Soạn văn lớp 10. Tuần 17.  Lập kế hoạch cá nhân

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top