Trang chủ » Soạn văn lớp 10. Tuần 26. Tào tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung

Soạn văn lớp 10. Tuần 26. Tào tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung

Câu 1 (trang 83 sgk Ngữ Văn 10 Tập 2): Tâm trạng và tính cách Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo :

 

   – Hành xử cẩn trọng, sợ Tào Tháo sẽ tìm cách cản trở hoặc hãm hại.

   – Trầm tĩnh, khôn ngoan, khéo che đậy tâm trạng, tình cảm thật của mình trước kẻ thù.

Câu 2 (trang 83 sgk Ngữ Văn 10 Tập 2): Tính cách nhân vật Tào Tháo :

   – Tham vọng, có tư tưởng làm bá chủ thiên hạ : có chí lớn, mưu cao, có tài.

   – Bản tính gian hùng : có tài thao lược nhưng nhiều mưu mô xảo quyệt, bằng mọi thủ đoạn để đạt mục đích, đa nghi, kiêu ngạo nên chủ quan bị Lưu Bị qua mặt.

Câu 3 (trang 83 sgk Ngữ Văn 10 Tập 2): Điểm khác giữa tính cách Lưu Bị và Tào Tháo :

Soạn văn lớp 10. Tuần 26.  Tào tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung

Câu 4 (trang 83 sgk Ngữ Văn 10 Tập 2):

   Cách kể chuyện hấp dẫn vì tình huống gay cấn, tự nhiên, kết thúc đơn giản, ngắn gọn và ý nghĩa. Thái độ tác giả trong việc khen chê khá rành rọt, hai phía điển hình và mẫu mực.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top