Trang chủ » Soạn văn lớp 10. Tuần 28. Truyện Kiều

Soạn văn lớp 10. Tuần 28. Truyện Kiều

Truyện Kiều – Tác giả

Câu 1 (trang 96 sgk Ngữ Văn 10 Tập 2):

– Nhận xét cuộc đời Nguyễn Du: nhiều thăng trầm trong thời đại đầy biến động.

– Những đặc điểm về cuộc đời Nguyễn Du lí giải về thành công trong sáng tác:

+ Xuất thân quý tộc có nhiều đời làm quan. Dòng họ có hai truyền thống lớn: khoa bảng và văn hóa, văn học -> Nguyễn Du được thừa hưởng trí tuệ và truyền thống.

+ Cuộc đời nhiều thăng trầm, mồ côi cha mẹ sớm, từng sống cuộc đời phiêu bạt, sống gần nhân dân, thấu hiểu nghèo khó của nhân dân, kiếp người và am hiểu ngôn ngữ dân tộc trong đời sống nhân dân -> tư tưởng nhân đạo trong tác phẩm.

+ Làm quan cho nhà Nguyễn, đi sứ Trung Quốc -> hiểu rộng biết nhiều.

Câu 2 (trang 96 sgk Ngữ Văn 10 Tập 2): Sự nghiệp văn chương với các sáng tác chính:

– Ba tập thơ chữ Hán:

+ Thanh Hiên thi tập: 78 bài, viết trong 10 năm gió bụi đất Bắc (buồn đau).

+ Nam Trung tạp ngâm: 40 bài, thời gian làm quan triều Nguyễn (buồn đau).

+ Bắc Hành tạp lục: 131 bài, sáng tác trong chuyến đi sứ Trung Quốc (phê phán chế độ phong kiến Trung Hoa ; ca ngợi, đồng cảm với anh hùng, nghệ sĩ tài hoa ; cảm thông với người nghèo khổ, người phụ nữ tài hoa bạc mệnh).

– Chữ Nôm:

+ Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều): 3254 câu, viết thể lục bát truyền thống.

+ Văn chiêu hồn: 184 câu, viết thể song thất lục bát, nội dung nhân đạo sâu sắc.

– Đặc điểm chung các tác phẩm:

+ Thể hiện tư tưởng nhân đạo.

+ Lên án, tố cáo những thế lực đen tối chà đạp con người, ngợi ca, trân trọng con người và vẻ đẹp kì diệu của tình yêu

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top