Trang chủ » Soạn văn lớp 10. Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Soạn văn lớp 10. Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Soạn văn lớp 10. Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
-->

Câu 1 (trang 88 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

   - Về từ ngữ: Sử dụng một hệ thống các thuật ngữ của ngành ngôn ngữ học: vốn chữ, từ vựng, ngữ pháp, phong cách, thể văn,...

   - Về câu: cần tách dòng sau mỗi câu để trình bày rõ từng luận điểm, dùng các từ ngữ chỉ thứ tự trình bày để đánh dấu các luận điểm.

   - Về dấu câu: dùng chính xác, đúng chỗ làm cho câu văn rõ nghĩa.

   - Có phần giải thích rõ rang, nằm trong ngoặc, thể hiện rõ dụng ý của người viết về việc lựa chọn và thay thế các từ là thuật ngữ.

Câu 2 (trang 88 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1):

   - Đặc điểm của ngôn ngữ nói ở đoạn trích trong truyện Vợ nhặt:

        + Các từ ngữ trong cuộc sống hàng ngày: mấy, có khối, nói khoác, sợ gì, đằng ấy, cười tít,...

        + Miêu tả nhiều cử chỉ điệu bộ (kèm theo lời nói): đẩy vai, cười (nắc nẻ), cong cớn, ngoái cổ, ton ton chạy...

        + Các từ hô gọi: kìa, này, nhà tôi ơi, đằng ấy,...

        + Các từ tình thái: có khối... đấy, đấy, sợ gì,...

   - Ngoài ra trong đoạn trích các nhân vật tham gia đối thoại trực tiếp nên còn liên tục thay phiên đổi vai cho nhau.

Câu 3 (trang 89 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Sửa lỗi

a. Thơ ca Việt Nam có nhiều bức tranh mùa thu rất đẹp.

b. Còn máy móc, thiết bị do nước ngoài đưa vào góp vốn thì không được kiểm soát, họ sẵn sàng khai cao hơn thực tế một cách tùy tiện.

c. Cá, rùa, ba ba, ếch nhái, cùng các loài chim sống gần nước như cò, vạc, vịt, ngỗng và cả các loại ốc, tôm, cua… đều bị chúng khai thác hết.

Quay lại