Trang chủ » Top 20+ thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được chi tiết nhất

Top 20+ thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được chi tiết nhất

Top 20+ thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

Bài viết dưới đây nhằm tóm tắt lý thuyết hóa 12 bài phản ứng thủy phân lipit .Bài viết giúp các bạn có những kiến thức hay về phần phản ứng thủy phân lipit. Trong bài viết gồm 3 phần chính: tóm tắt phương pháp giải, ví dụ vận dụng, bài tập vận dụng và có hướng dẫn giải chi tiết. Kiến thức phần này rất quan trọng đối với các bạn chuẩn bị thi thpt quốc gia. Hãy chú ý xem kĩ nhé .

Mục lục

I. Tóm tắt lý thuyết hóa 12: Tóm tắt phương pháp giải

1. Phương pháp giải các bài toán phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Trong công nghiệp, phản ứng trên được tiến hành trong nồi hấp ở 220℃ và 25 atm.

2. Phương pháp giải các bài toán với phản ứng xà phòng hóa

Khi đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo.

tom-tat-ly-thuyet-hoa-12-02

Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và không thuận nghịch.

– Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).

– Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit.

II. Tóm tắt lý thuyết hóa 12: Tổng hợp ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Xà phòng hóa tristearin ta sẽ thu được sản phẩm như sau:

A. C15H31COONa và etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol.

D. C17H35COONa và glixerol.

Giải

Đáp án D

PTHH: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

⇒ sản phẩm thu được sau phản ứng sẽ là:C17H35COONa và glixerol.

Ví dụ 2: Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearate.

Giải

Trong 1 tấn xà phòng có72% khối lượng natri stearate.

⇒ mC17H35COONa = 720kg

Xem thêm: Top 19 luyện từ và câu lớp

Khối lượng chất béo là : kg

Ví dụ 3: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 17,80g B. 18,24g

C. 16,68g D. 18,38g

Giải

Đáp án A

Phản ứng: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

BTKL: mxà phòng = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,8g

III. Tóm tắt lý thuyết hóa 12: Tổng hợp bài tập vận dụng

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây sai ?

A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic

B. Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng

C. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu

D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch

Câu 2. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được

A. Glixerol và axit cacboxylic.

B. Glixerol và muối của axit béo.

C. Glixerol và muối của axit cacboxylic.

D. Glixerol và axit béo

Câu 3. Thủy phân glixerol tristearat (C17H35COO)3C3H5 cần dùng 1,2 kg NaOH. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng glixerol thu được là:

A. 8,100kg

B. 0.750 kg

Xem thêm: Top 20+ we are very grateful chính xác nhất

C. 0,736 kg

D. 6,900 kg

Câu 4. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm.

B. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm.

C. Đun nóng glixerol cùng với axit béo.

D. Cả A, B đều đúng.

Câu 5. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được những chất nào:

A. C15H31COONa và etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol.

D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 6. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam lipit A bằng 200 gam dung dịch NaOH 8% sau phản ứng thu được 9,2 gam glixerol và 94,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của chất A là :

A. (C17H35COO)3C3H5.

B. (C15H31COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.x

D. (C17H31COO)3C3H5.

IV. Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1:

Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng xà phòng hóa, xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và không thuận nghịch

Câu 2:

Xem thêm: Top 20+ vẽ sơ đồ truyền máu

Đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được glixerol và axit béo : phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

Câu 3:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1)

Ta có: nNaOH = image jul 20 2020 03 02 21 67 am = 0,03 (kmol)

Từ (1) ⇒ nC3H5(OH)3 = nNaOH = 0,01 (kmol)

⇒mC3H5(OH)3 = 0,01 . 92 = 0,92 (kg)

Vì H = 80% ⇒ mC3H5(OH)3 (thực tế) = 0,92 . 80/100 = 0,736 (kg)

Câu 4:

Xà phòng là muối của natri của các axit béo (RCOONa).

Đun axit béo với kiềm thì ta được : RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O.

Đun chất béo với kiềm thì ta được: C3H5(OOCR)3 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa.

Câu 5:

Tripanmitin : (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

Câu 6:

Đặt công thức trung bình của lipit X là C3H5(OOCR)3.

C3H5(OOCR)3 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa (1)

Theo giả thiết ta có

⇒ nNaOH = 0,3 mol

Do đó trong 94,6 gam chất rắn có 0,1 mol NaOH dư và 0,3 mol RCOONa.

⇒ 0,1.40 + (R+67).0,3 = 94,6 ⇒ R = 235 ⇒ R là: C17H31-

Vậy là bạn đã cùng Kiến xem xong bài viết tóm tắt lý thuyết hóa 12 phần phản ứng thủy phân lipit do kiến biên soạn. Bài viết nhằm giúp các bạn có thêm nhiều phương pháp giải hay và nhanh, tóm tắt được 1 số bài tập và lý thuyết nhỏ trong từng câu và từng bài tập. Mong rằng các bạn hãy làm đi làm lại để cho bản thân có thêm nhiều kỹ năng nhé

Top 24 thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.93 (953 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được. Câu 401496: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được. A. 1 mol etylen glicol. B. 3 mol glixerol.

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai chất béo trong môi

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 4.62 (529 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai chất béo trong môi trường axit, thu được hỗn hợp gồm axit stearic, axit panmitic và glyxerol.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X bằng dung dịch NaOH, thu

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 4.43 (247 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol, 2 mol natri oleat và 1 mol natri stearat. Số công thức cấu tạo …

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 4.37 (274 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được … A. 1 mol etylen glicol. B. 3 mol glixerol. C. 1 mol glixerol. D. 3 mol etylen glicol.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 4.13 (515 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được A. 1 mol glixerol. B. 3 mol etylen glicol. C. 3 mol glixerol. D. 1 mol etylen glicol.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol, 2 mol natri oleat và 1 mol natri stearat. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.94 (402 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol, 2 mol natri oleat và 1 mol natri stearat. Số công thức cấu tạo phù hợp của X …

Xem thêm: Top 9 2xy 2 x 2y 4 1 đầy đủ nhất

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X thu được 1 mol natri stearat và 2 mol natri oleat. Công thức phân tử của X là

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 3.41 (304 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X thu được 1 mol natri stearat và 2 mol natri oleat. Công thức phân tử của X là.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.2 (431 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được. A. 1 mol etylen glicol. B. 3 mol glixerol. C. 1 mol glixerol. D. 3 mol etylen glicol.

Thủy phân 0,1 mol chất béo với hiệu suất 80% thu được m gam

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 3.15 (352 vote)
 • Tóm tắt: Chất béo T có thành phần chứa 3 gốc axit béo là panmitat, oleat và linoleat. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol T trong 250 mL dung dịch NaOH 2M; cô cạn dung dịch …

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 2.81 (67 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được A 1 mol etylen glicol B 3 mol glixerol C 1 mol glixerol D 3 mol etylen glicol Giải thích:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X thu được 1 mol natri stearat và 2 mol natri oleat. [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 2.71 (117 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X thu được 1 mol natri stearat và 2 mol natri oleat. Công thức phân tử của X là:.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 2.65 (134 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được · A. 1 mol glixerol. · B. 3 mol etylen glicol. · C. 3 mol glixerol. · D. 1 mol etylen glicol. · Chọn đáp án A. 1 …

Xem thêm: Top 10+ đoạn trích bài học đường đời đầu tiên đầy đủ nhất

Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 2.58 (196 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải. Chọn đáp án A ä. Câu 53. [ID1200060](Cao Đẳng – 2014) Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 …

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 2.53 (126 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án D: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo (xà phòng) và glixerol. Câu 2. Đặc điểm chung của phản ứng …

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 2.4 (113 vote)
 • Tóm tắt: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml …

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo được 3 mol glixerol

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 2.26 (117 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo được 3 mol glixerol.B. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động,thực vật.

40 bài tập vận dụng về phản ứng thủy phân chất béo có lời giải – Blog

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.2 (120 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương …

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được 3 mol glixe

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 2.09 (149 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi. Nhận biết. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được. A. 3 mol glixerol. B. 1 mol etylen glicol. C. 3 mol etylen glicol. D. 1 mol glixerol.

Xem thêm: Top 10+ vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 95 chi tiết nhất

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 1.92 (150 vote)
 • Tóm tắt: Dựa vào công thức tổng quát của chất béo luôn có dạng: (RCOO)3C3H5. Do vậy khi thủy phân chất béo mol glixerol thu được luôn bằng mol chất béo. Xem lời giải.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 1.81 (109 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được. A. 1 mol etylen glicol. B. 3 mol glixerol. C. 1 mol glixerol. D. 3 mol etylen glicol.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 1.79 (174 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được · A. 1 mol glixerol. · B. 3 mol etylen glicol. · C. 3 mol glixerol. · D. 1 mol etylen glicol. · Chọn …

Thủy phân hoàn toàn a mol chất béo, thu được     

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/22/2022
 • Đánh giá: 1.63 (187 vote)
 • Tóm tắt: Thủy phân hoàn toàn a mol chất béo, thu được · A. a mol etylen glicol. · B. 3a mol glixerol. · C. a mol glixerol. · D. 3a mol etylen glycol. · Chọn C …

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 1.68 (141 vote)
 • Tóm tắt: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4. (b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 1.57 (136 vote)
 • Tóm tắt: Số mol thu được của chất đó là bao nhiêu? Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được. A. 1 mol etylen glicol. B. 3 mol glixerol.
Xem thêm
Scroll to Top