Trang chủ » Top 20+ chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời chi tiết nhất

Top 20+ chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời chi tiết nhất

Top 20+ chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1/ Khái niệm và phân loại hình Cắt

hinh-cat-vat-the

Hình cắt là hình biẻu diễn phần còn lại của vật thể sau khi đã tưởng tượng cắt bỏ phần vật thể ở giữa mặt phẳng cắt và người quan sát.

1.1/ Định nghĩa hình cắt

Đối với những vật thể có cấu tạo bên trong phức tạp, nếu chỉ dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ sẽ có nhiều đường khuất, như vậy hình vẽ sẽ không rõ ràng, sáng sủa. Để khắc phục điều đó, bản vẽ kỹ thuật dùng các hình chiếu khác nhau, gọi là hình cắt. Nội dung của phương pháp hình cắt như sau:

Capture

Giả sử người ta dùng mặt cắt tưởng tượng cắt vật thể ra làm hai phần, lấy đi phần ở giữa người quan sát và mặt cắt, rồi chiếu phần còn lại lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt gọi là hình cắt.

>>> Vậy hình cắt là hình chiếu biểu diễn phần còn lại của vật thể sau khi tưởng tượng cắt bỏ phần ở giữa mặt phẳng cắt và người quan sát.

1.2/ Phân loại hình cắt

Capture1

Capture3

Chú ý:

 • Để thể hiện bên trong của một phần nhỏ vật thể, cho phép vẽ hình cắt riêng phần của phần đó, hình cắt này gọi là hình cắt riêng phần.
 • Hình chiếu riêng phần có thể đặt ngay ở vị trí tương ứng trên hình chiếu cơ bản.
 • Để giảm bớt số lượng hình vẽ, cho phép ghép phần hình chiếu với phần hình cắt với nhau thành một hình biểu diễn trên cùng một phương chiếu gọi là hình cắt kết hợp.

2/ Hướng dẫn về mặt cắt, hình trích

hinh-mat-cat-hinh-trich

Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.) Trang 22 cn11. Mặt cắt được thể hiện bằng các đường gạch gạch.

2.1/ Mặt cắt

a/ Định nghĩa và cách ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

Định nghĩa

 • Mặt cắt là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng cắt, khi ta tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt này cắt vật thể. Mặt phẳng cắt chọn sao cho nó vuông góc với chiều dài của vật thể bị cắt.
 • Mặt cắt dùng để thể hiện hình dạng và cấu tạo phần tử bị cắt mà trên các hình chiếu khó hoặc không thể hiện được.

Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

 • Tiêu chuẩn TCVN 0007-1993 quy định các ký hiệu vật liệu trên mặt cắt của một số loại vật liệu dùng trong bản vẽ kỹ thuật.
 • Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt
 • Kí hiệu chung của các vật liệu trên mặt cát không phụ thuộc vào vật liệu được thể hiện trên hình dưới
 • Trên các mặt cắt muốn thể hiện rõ loại vật liệu thì ta sử dụng

Capture8

b/ Các quy tắc vẽ

Các đường gạch gạch của các kí hiệu vật liệu được vẽ bằng nét mảnh, nghiêng một góc thích hợp, tốt nhất là 450 với đường bao chính hoặc với trục đối xứng mặt cắt.

Khoảng cách các đường gạch gạch phụ thuộc vào độ lớn của miền gạch và tỷ lệ của bản vẽ, nhưng không nhỏ hơn hai lần chiều rộng của nét đậm và không nhỏ hơn 0.7mm.

Trường hợp miền gạch gạch quá rộng cho phép chỉ vẽ ở vùng biên. Ký hiệu vật liệu của hai chi tiết kề nhau phải phân biệt bằng hướng gạch, hoặc khoảng cách giữa các nét gạch gạch, đường gạch phải so le nhau. Cho phép tô đen các mặt cắt hẹp có bề rộng nhỏ hơn 2mm.

Xem thêm: Top 15 cả trong mơ còn thức

Trường hợp có các mặt cắt hẹp kề nhau thì phải để khoảng trống không nhỏ hơn 0,7 mm giữa các mặt cắt hẹp này. Không kẻ đường gạch gạch qua chữ số kích thước.

b/ Phân loại mặt cắt

Mặt cắt được chia ra mặt cắt thuộc hình cắt và mặt cắt không thuộc hình cắt. Các mặt cắt không thuộc hình cắt bao gồm

Đường cắt dời

Mặt cắt rời là mặt cắt được đặt ở ngoài hình biểu diễn tương ứng

Mặt cắt dời có thể đặt ở giữa phần lìa của của một hình chiếu nào đó. Đường bao của mặt cắt thuộc hình cắt được vẽ bằng nét liền đậm. Mặt cắt dời dùng để thể hiện những phần tử có đường bao mặt cắt phức tạp.

Mặt cắt dời thường được đặt dọc theo đường kéo dài của nét cắt và đặt gần hình biểu diễn tương ứng. Nhưng cung cho phép đặt tuỳ ý trên bản vẽ.

Mặt cắt chập

Là mặt cắt đặt ngay trên hình biểu diễn tương ứng. Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mảnh. Các đường bao tại chỗ đặt mặt cắt của hình biểu diễn vẫn thể hiện đầy đủ.

Mặt cắt chập dùng cho các phần tử có đường bao mặt cắt đơn A giản.

c/ Ký hiệu và các quy định về mặt cắt

Các ghi chú trên mặt cắt cũng giống như cách ghi chú trên hình cắt, cần có các nét cắt xác định vị trí mặt phẳng cắt, mũi tên chỉ hướng nhìn và chữ ký hiệu mặt cắt

Capture9 Mọi trường hợp của mặt cắt đều có ghi chú trừ trường hợp mặt cắt là một hình đối xứng đồng thời trục đối xứng của nó đặt trùng với vết mặt phẳng cắt hay trùng với đường kéo dài của mặt phẳng cắt không cần vẽ nét cắt, mũi tên chỉ hướng chiếu và ký hiệu bằng chữ. Trường hợp mặt cắt tại chõ cắt rời cũng ghi chú như trên

Trường hợp mặt cắt chập hay cắt rời không có trục đối xứng trùng với vết mặt phẳng cắt hay đường kéo dài của mặt phẳng cắt thì chỉ cần vẽ nét cắt , mũi tên chỉ hướng nhìn mà không cần ghi ký hiệu bằng chữ

Mặt cắt được đặt đúng chiều mũi tên và cho phép đặt mặt cắt ở vị trí bất kỳ trên bản vẽ. Nếu mặt cắt đã được xoay, thì trên chữ kí hiệu có mũi tên cong cũng giống như hình cắt đã được xoay.

Capture11

Đối với một số mặt cắt của vật thể có hình dạng giống nhau, nhưng khác nhau về vị trí và góc độ cắt, thì mặt cắt đó có cùng chữ kí hiệu giống.

Capture12

Nếu mặt phẳng cắt đi qua trục của lỗ tròn xoay hoặc phần lõm tròn xoay thì đường bao của lỗ hoặc lõm đó được vẽ đầy đủ trên mặt cắt.

Xem thêm: Top 12 giải vở bài tập địa lý lớp 5

Capture13

Trong trường hợp đặc biệt cho phép dùng mặt cắt cong để cắt, khi đó mặt cắt được vẽ theo dạng hình trải và có ghi dấu trải.

3/ Kí hiệu và các quy định về hình cắt

hinh-cat-vat-the

Trên hình cắt cần có những ghi chú để xác định rõ vị trí của mặt phẳng cắt và hướng nhìn… TCVN 5-78 quy định các kí hiệu và quy ước về hình cắt như sau:

3.1/ Kí hiệu

Vị trí các mặt cắt trong hình cắt được biểu thị bằng nét cắt, nét cắt được vẽ bằng nét liền đậm. Các nét cắt đặt tại chỗ giới hạn của các mặt phẳng cắt: chỗ đầu, chỗ cuối và chỗ chuyển tiếp của các mặt phẳng cắt. Các nét cắt không được cắt đường bao của hình biểu diễn.

Ở nét cắt đầu và nét cắt cuối có mũi tên chỉ hướng nhìn. Mũi tên vẽ vuông góc với nét cắt, đầu mũi tên chạm vào khoảng giữa nét cắt. Bên cạnh mũi tên có chữ ký hiệu A tương ứng với kí hiệu trên hình cắt.

Phía trên hình cắt cũng ghi cặp chữ ký hiệu tương ứng với những kí hiệu ghi ở nét cắt. Giữa cặp chữ kí hiệu có dấu nối và dưới cặp chữ ký hiệu có dấu gạch ngang bằng nét liền đậm. ví dụ hình 6.7

Capture4

3.2/ Quy ước chung và cách vẽ hình cắt

Đối với hình cắt đứng , hình cắt bằng, hình cắt cạnh, nếu mặt phẳng cắt trùng với mặt phẳng đối xứng của vật thể và các hình cắt đó được đặt ở vị trí liên hệ chiều trực tiếp với hình biểu diễn có liên quan thì không cần ghi chú và kí hiệu về hình cắt.

Ví dụ: Có thể xem trên hình bên dới

Capture5

a/ Hình cắt toàn phần

Chính là hình cắt đứng, hình cắt bằng, và hình cắt cạnh đơn giản, chủ yếu dùng để thể hiện toàn bộ hình dạng bên trong của vật thể trên các mặt phẳng chiếu cơ bản. xem trên hình 6.10

b/ Hình cắt kết hợp hình chiếu

Thực chất của loại hình biểu diễn này là ghép phần hình chiếu và hình cắt với nhau để thể hiện cấu của vật thể trên cùng một mặt phẳng hình chiếu cơ bản.

Ghép một nửa hình chiếu với một nửa hình cắt.

Nếu hình chiếu và hình cắt hay hai hình cắt của một vật thể trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản nào đó có chung một trục đối xứng thì có thể ghép một nửa hình chiếu với một nửa hình cắt với nhau, hay ghép hai nửa hình cắt với nhau thành một hình biểu diễn

Tiêu chuẩn bản vẽ qui định lấy trục đối xứng của hình làm đường phân cách giữa hình chiếu và hình cắt. Phân hình cắt thường đặt phía bên phải trục đối xứng, nếu trục đối xứng vuông góc với đường bằng của bản vẽ.

Nếu vật thể hay một bộ phận của vật thể có trục hình học ( trục của hình tròn xoay) thì trục đó được xem như là trục đối xứng của hình biểu diễn và được dùng làm đường phân cách khi ghép hình chiếu với hình cắt.

Xem thêm: Top 19 trong mạch lọc hình pi gồm có

Trong trường hợp ghép một nửa hình chiếu và hình cắt ở trên, nếu có nét liền đậm trùng với trục đối xứng thì dùng nét lượn sóng làm đường phân cách.

Nét này được vẽ lệch sang phần hình chiếu hay hình cắt tuỳ theo nét liền đậm thuộc hình biểu diễn nào

Capture6

Trong trường hợp hình chiếu và hình cắt không có chung trục đối xứng thì cũng có thể ghép một phần hình cắt với một phần hình chiếu và đường phân cách là nét lượn sóng

Capture7

Trong trường hợp hình chiếu và nhiêù hình cắt của vật thể trên một hình chiếu cơ bản nào đó có chung hai trục đối xứng thì có thể ghép một phần hình chiếu với hai hay ba phần hình cắt thành một hình biểu diễn lấy hai trục đối xứng làm đường phân cách.

Trong trường hợp ghép hình chiếu với hình cắt, thường không vẽ nét khuất trên hình chiếu, nếu các nét đó được thể hiện trong hình cắt.

b. Hình cắt riêng phần

Hình cắt riêng phần dùng để thể hiện hình dạng bên trong của bộ phận nhỏ của vật thể như : lỗ, bánh răng, then ..

Hình cắt được vẽ thành hình biểu diễn riêng biệt hay được vẽ ngay ở vị trí tương ứng trên hình chiếu cơ bản, giới hạn của hình cắt riêng phần là nét lượn sóng. Nét này không được vẽ trùng với bất kỳ đường nào trên bản vẽ, không vượt ra ngoài đường bao quanh. Nét lượn sóng thể hiện đường giới hạn của phần vật thể được cắt đi.

c. Hình cắt bậc

Hình cắt bậc thể hiện hình dạng bên trong của một số bộ phận của vật thể, khi trục đối xứng hay trục quay của bộ phận đó nằm trên mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu. Khi vẽ ta dùng các mặt phẳng song song đó làm các mặt cắt.

Các mặt phẳng trung gian nối giữa các mặt cắt được quy ước không thể hiện trên hình cắt và đảm bảo các phần cần biểu diễn thể hiện hoàn toàn trên cùng một hình cắt.

d. Hình cắt xoay

Hình cắt xoay thể hiện hình dạng bên trong của một bộ phận của vật thể khi các mặt phẳng đối xứng chứa trục chính của vật thể.

Khi vẽ, dùng các mặt đối xứng đó làm mặt cắt, và chúng được xoay về trùng nhau thành một mặt phẳng. Nếu mặt phẳng này song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản thì cắt xoay có thể bố trí ngay trên mặt phẳng hình chiếu có bản đó.

Chiều xoay không nhất thiết phải trùng với hướng nhìn. Khi xoay mặt phẳng cắt, cần xoay cả bộ phận liên quan tới phần bị cắt, còn các phần tử khác vẫn chiếu như khi chưa cắt. Thường thì ta sử dụng một mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản còn các mặt khác thì xoay về hình chiếu cơ bản.

Top 26 chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 4.64 (290 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, …

Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.5 (443 vote)
 • Tóm tắt: – Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản. Còn mặt cắt rời được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh. Câu 1 …

Hình cắt và mặt cắt là gì? Ứng dụng trong cuộc sống

Hình cắt và mặt cắt là gì? Ứng dụng trong cuộc sống
 • Tác giả: vro.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 4.31 (213 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý là phần mặt được chọn phải vuông góc với chiều dài của vật thể bị cắt. Hình biểu diễn mặt cắt được dùng để thể hiện hình dạng và cấu tạo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mặt cắt được hiểu là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng cắt mà khi ta tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt này để cắt vật thể. Lưu ý là phần mặt được chọn phải vuông góc với chiều dài của vật thể bị cắt. Hình biểu diễn mặt cắt được dùng để thể hiện …

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

 • Tác giả: thpttranhungdao.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 4.13 (458 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? 19/10/2022 Bởi thpttranhungdao. Bạn đang xem: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? tại thpttranhungdao.edu.vn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn thấy bài viết Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn …

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 23 SGK Công nghệ 11

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 3.98 (570 vote)
 • Tóm tắt: Còn mặt cắt rời được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh. Loigiaihay.com. Chia sẻ. Bình luận. Chia sẻ. Bình chọn:.

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 3.63 (326 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? · A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng · B. Đường bao vẽ bằng nét đứt · C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh · D. Cả 3 …

Xem thêm: Top 10+ noise pollution big cities lead hearing problems chi tiết nhất

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4 (có đáp án chi tiết)

 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 3.49 (258 vote)
 • Tóm tắt: Ứng dụng trong trường hợp vẽ các mặt cắt có hình dạng đơn giản. Cả 3 câu trả lời trên. Câu 7: Chọn phát biểu đúng về các phần rời rạc?

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 3.3 (556 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng.

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 3.14 (258 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh Trắc nghiệm môn Công nghệ Lớp 11.

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4 (có đáp án chi tiết)

 • Tác giả: thptninhchau.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.91 (163 vote)
 • Tóm tắt: Câu 7: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? Vẽ trên hình chiếu tương ứng. Đường bao vẽ bằng nét đứt. Liên hệ với hình chiếu bằng …

Vẽ hình cắt đứng toàn bộ a-a của vật thể gá có rãnh

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 2.86 (54 vote)
 • Tóm tắt: – Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản. Còn mặt cắt rời được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh. Câu 1 …

Mặt Cắt Nào được Vẽ Ngoài Hình Chiếu? – TopLoigiai

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 2.69 (185 vote)
 • Tóm tắt: Câu 7: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng. B. Đường bao vẽ bằng nét đứt. C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Mặt cắt nào được vẽ ngoài hình chiếu?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Công nghệ 11 hay và hữu ích do Top lời giải tổng hợp và biên soạn dành cho các bạn học sinh ôn …

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? A. Vẽ trên hình chiếu … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 2.54 (126 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng B. Đường bao vẽ bằng nét đứt C. Liên hệ với hình c…

Xem thêm: Top 20 my mother made a birthday cake

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 2.44 (184 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? … Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án. Bắt Đầu Thi Thử …

Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.33 (145 vote)
 • Tóm tắt: Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình … Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt …

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 11 năm 2020 có đáp án Trường THPT Trưng Vương

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công nghệ 11 năm 2020 có đáp án Trường THPT Trưng Vương
 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.35 (195 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng. B. Đường bao vẽ bằng nét đứt. C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua nội dung tài liệu Đề rà soát 1 tiết HK1 môn Công nghệ 11 5 2020 có đáp án Trường THPT Trưng Vương gồm nội dung đề và đáp án chi tiết cụ thể giúp các em học trò ôn tập tri thức và đoàn luyện kỹ năng làm đề. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu dụng ko …

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời Vẽ trên hình chiếu tương ứng

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.18 (113 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?A. Vẽ trên hình chiếu tương ứngB. Đường bao vẽ bằng nét đứtC. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm …

Tên mặt cắt đã học trong chương trình công nghệ 11 là:

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 2.03 (95 vote)
 • Tóm tắt: Tên mặt cắt đã học trong chương trình công nghệ 11 là. … C. Cả A và B đều đúng. Đáp án chính xác … Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

Có mấy loại mặt cắt:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 1.98 (113 vote)
 • Tóm tắt: Có mấy loại mặt cắt: … Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 4(có đáp án): Mặt cắt và hình cắt … Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

Xem thêm: Top 16 is someone who can reduce spending without hurting morale

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4 (có đáp án chi tiết)

 • Tác giả: thpttrinhhoaiduc.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 1.81 (146 vote)
 • Tóm tắt: Câu 7: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? Vẽ trên hình chiếu tương ứng. Đường bao vẽ bằng nét đứt. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm …

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 1.72 (55 vote)
 • Tóm tắt: Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt. Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 1.65 (164 vote)
 • Tóm tắt: Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt vuông góc với vật thể. Ngoài ra, các em cùng Top lời giảitìm hiểu thêm về mặt căt và hình cắt …

Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 1.64 (82 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu đúng về mặt cắt rời là liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh. Vì mặt cắt rời vẽ bên ngoài hình chiếu, đường bao vẽ bằng nét liền mảnh.

MẶT CẮT LÀ GÌ? KÝ HIỆU VÀ QUY TẮC VẼ MẶT CẮT

MẶT CẮT LÀ GÌ? KÝ HIỆU VÀ QUY TẮC VẼ MẶT CẮT
 • Tác giả: moivaonhatoi.com
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 1.58 (182 vote)
 • Tóm tắt: Mặt cắt là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng cắt, khi ta tưởng tượng dùng mặt phẳng cắt này cắt vật thể. Mặt phẳng cắt chọn sao cho nó …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mọi trường hợp của mặt cắt đều có ghi chú trừ trường hợp mặt cắt là một hình đối xứng đồng thời trục đối xứng của nó đặt trùng với vết mặt phẳng cắt hay trùng với đường kéo dài của mặt phẳng cắt không cần vẽ nét cắt, mũi tên chỉ hướng chiếu và ký …

Bộ đề kiểm tra Công nghệ 11 giữa học kì 1 2022-2023 có đáp án

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 1.42 (126 vote)
 • Tóm tắt: Chọn phát biểu sai? A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem … D. Không có đáp án đúng … Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau về:.

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4 có đáp án: Mặt cắt và hình cắt

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 4 có đáp án: Mặt cắt và hình cắt
 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 1.29 (115 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời? A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng. B. Đường bao vẽ bằng nét đứt. C. Liên hệ với …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 4 trang gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Công …
Xem thêm
Scroll to Top