Trang chủ » Top 20+ tiếng anh 10 unit 3 language focus chi tiết nhất

Top 20+ tiếng anh 10 unit 3 language focus chi tiết nhất

Top 20+ tiếng anh 10 unit 3 language focus chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về tiếng anh 10 unit 3 language focus mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video tiếng anh 10 unit 3 language focus

Unit 3 : People’s background

E. Language Focus

Objectives:

1. Education Aims: The sound / e / from the sound / æ / and pronounce them correctly

– Students revise the past perfect and distinguish it from the past simple.

2. Knowledge:

+ Language:

– Pronunciation: / e / and / æ /

– The past perfect tense.

– The past simple tense.

3. Skills:

+ Speaking: – Work in pairs to discuss the exercises.

+ Reading: – Read words and sentences aloud.

– Read the passages and sentences silently to do the exercises.

/e/ /æ /

men bed man bad

said pen sad pan

met send mat sand

* Practise these sentences.

Xem thêm: Top 8 khoảng cách lớp 11 chi tiết nhất

1. The fat man has a red pen.

2. This handbag will be sent to Helen.

3. Sam said apples were very expensive then.

4. There’re ten pans on the shelf.

5. Ben sat on a bench with a yellow cat.

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Use the verbs in brackets in the past perfect. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành.)

1. Why did Tom’s mother get angry with him?

Because he (break) her favourite vase.

2. When did you watch TV last night?

When I (do) all my homework.

3. Did you first see them at my last birthday party?

No, I (meet) them before.

4. Why did she return home?

She suddenly remembered she (not turn off) the gas stove.

5. How did they like our city?

They said it was the loveliest city they ever (see).

6. It rained yesterday after it (be) dry for months.

7. By the time he arrived, all his classmates (leave).

Xem thêm: Top 10+ phát biểu nào sau đây không đúng hóa học chi tiết nhất

8. We didn’t have their new phone number because they (move) to the South.

9. When they met again, they (not see) each other for 10 years.

10. When I came, the room was in a terrible mess because someone (break in).

Gợi ý :

1. had broken

2. had done

3. had met

4. had not turned off

5. had ever seen

6. had been

7. had left

8. had moved

9. had not seen

10. had broken in

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the past simple or the past perfect. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1. We just (finish) dinner when they (come).

2. He seldom (travel) by bicycle before he (go) to Vietnam.

3. Ann (go) to get the carpet for the room but someone already (take) it.

4. You (manage) to see the Director, or he (go) out by the time you (get) there?

Xem thêm: Top 15 tính biên độ nhiệt năm

5. He just (get) home when you (phone). He (be) in New York.

Gợi ý:

1. has just finished – came

2. had seldom traveled – went

3. went – had already taken

4. Did … manage – had … gone – got

5. had just got – phoned – had been

Exercise 3. There are five mistakes in the use of tenses in the following story. Find and correct them. (Có 5 lỗi về cách dùng các thì trong câu chuyện sau. Tìm và sửa chúng.)

While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

“What’s up? What’s up?” a voice had called out -> called out. The thieves dropped the torch and ran away as quickly as they could.

George had heard -> heard a noise and came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn’t see anybody. The thieves already went -> had already gone. But George’s parrot, Henry, was still there.

“What’s up?” he called.

“Nothing, Henry”, George said and smiled. “Go back to sleep”.

Hướng dẫn dịch:

Trong khi George đang đọc sách ở trên giường, hai tên trộm đã trèo vào phòng bếp của anh ấy. Khi chúng đã đột nhập vào căn nhà, chúng đã tiến vào phòng ăn. Nó rất tối, vì thế chúng đã bật đèn lên. Đột nhiên, chúng nghe thấy một giọng nói ở phía sau chúng.

“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?” một giọng nói đã vang lên. Bọn trộm tắt đèn và chạy trốn thật nhanh có thể.

George đã nghe tiếng động và đi nhanh xuống dưới nhà. Anh ấy bật đèn nhưng anh ấy đã không nhìn thấy bất kì ai. Các tên trộm đã trốn đi. Nhưng con vẹt của George, Henrry, vẫn ở đó.

“Có chuyện gì vậy?” chú vẹt nói.

“Không có gì, Henry,” George nói và cười. “Ngủ tiếp đi.”

Xem thêm : Unit 3 People’s background (D. Writing) Trang 37-38 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Top 22 tiếng anh 10 unit 3 language focus tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giáo án Tiếng Anh 10 – Unit 3: Peoples background – Lesson: Language focus

 • Tác giả: thuviengiaoan.com
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 4.87 (890 vote)
 • Tóm tắt: UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND. Lesson: Language focus 1 (Period 18). A. Aims: By the end of the lesson, the students will be able to :.

Top 9 tiếng anh 10 unit 3: music language 2022

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 4.74 (546 vote)
 • Tóm tắt: Grammar – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới. Phần Language giúp bạn học củng cố từ vựng, cách phát âm /eit/ /ent/ và /est/ và ngữ …

Tiếng Anh 10 Unit 3: Đáp án giải bài tập sách giáo khoa

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.23 (320 vote)
 • Tóm tắt: Task 3: Hãy viết một đoạn vãn về bố hoặc mẹ của bạn em, sau đó nhờ bạn đọc lại và kiểm tra xem thông tin có đúng không. Language Focus trang 38 – 39 – 40 SGK …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau cái chết bi thảm cùa Pierre Curie năm 1906, bà đảm nhận chức vụ của chồng ở đại học Sorbonne. Do vậy bà là người phụ nữ đầu tiên ở Pháp là giáo sư đại học. Không lâu sau bà được trao giải thưởng Nobel về hóa học vì xác định được trọng lượng …

Tiếng Anh 10 Unit 3 Language – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.17 (466 vote)
 • Tóm tắt: Tiếng Anh 10 Unit 3 Language. 1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word. 2. Listen and mark the stressed syllables in the w.

Top 15 Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3 Trang 40 hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 3.84 (573 vote)
 • Tóm tắt: Unit 3: People’s background. E. Language Focus (Trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10). Bài nghe: * Listen and repeat. (Nghe v…

Xem thêm: Top 9 lập khẩu phần ăn cho nữ sinh lớp 8

Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 3.79 (457 vote)
 • Tóm tắt: Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10. Exercise 1: Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ h.

Từ vựng – Ngữ pháp Unit 3 lớp 10 People&39s background hệ 7 năm

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 3.45 (372 vote)
 • Tóm tắt: Language Focus trang 38 – 39 – 40 SGK Tiếng Anh 10 tập 1 Unit 3. Từ mới, Phân loại, Phiên âm, Định nghĩa. 1. angry, (adj) /ˈæŋɡri/, giận.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh Từ vựng – Ngữ pháp Unit 3 tiếng Anh 10 People’s background nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh 10 trở nên hiệu quả hơn. Tài liệu này cung cấp toàn bộ từ vựng và ngữ pháp …

Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 3.37 (452 vote)
 • Tóm tắt: Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10. Exercise 1: Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc ở.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice …

Unit 3: Language (Trang 27-28 SGK Tiếng Anh 10 Mới)

 • Tác giả: kienthuctienganh.com
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 3.17 (400 vote)
 • Tóm tắt: I. Vocabulary (Từ vựng) · 1. Use the words in the box to complete the definitions. (Sử dụng các từ trong khung để hoàn thành định nghĩa) · 2. Give …

Tiếng Anh 10-Unit 12. MUSIC Tiết 78. LANGUAGE FOCUS

 • Tác giả: dienbien.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 2.86 (164 vote)
 • Tóm tắt: Giáo viên: Hoàng Thế Minh và Vũ Thị Dịu; Đơn vị: Trường THPT Mường Ảng. Tiếng Anh 10-Unit 12. MUSIC; Tiết 78. LANGUAGE FOCUS.

Bài giảng môn Tiếng anh Lớp 10 (Sách cũ) – Unit 3: Peoples background – Part E: Language focus

 • Tác giả: baigiang.net
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 2.83 (127 vote)
 • Tóm tắt: Bài giảng môn Tiếng anh Lớp 10 (Sách cũ) – Unit 3: People’s background – Part E: Language focus: WARM-UP: Guessing Game Box A Box B You can use it to cook …

Xem thêm: Top 16 thí nghiệm của fox và cộng sự đã chứng minh

Unit 3 lớp 10 Language Focus – Ngữ pháp People’s Background

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 2.63 (60 vote)
 • Tóm tắt: Trên đây là tóm tắt nội dung lý thuyết ngữ pháp và hướng dẫn bài tập Language Focus Unit 3 tiếng Anh lớp 10, để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học mời các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice …

Tiếng anh 10 exercise 3 trang 21? – Taowebsite.com.vn

 • Tác giả: taowebsite.com.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.56 (83 vote)
 • Tóm tắt: Giải Exercise 3 SGK trang 21 Unit 1 lớp 10 Language Focus; E. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 10); Language focus Unit 1: A day …

Language – trang 27 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

 Language - trang 27 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới
 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 2.4 (86 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp các bài tập phần Language trang 27 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới. Từ vựng. Task 1. Use the words in the box to complete the definitions. (Sử …

Unit 3 Language lớp 10 trang 29, 30 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 2.36 (139 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1 trang 29 sgk Tiếng anh 10: Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word. (Nghe và lặp lại. Chú ý đến các âm tiết …

Language focus Unit 3: People’s background Tiểu sử của mọi người

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 2.34 (132 vote)
 • Tóm tắt: Language focus Unit 3: People’s background Tiểu sử của mọi người. Trang chủ · Lớp 10 · Giải sgk tiếng anh 10. Phần trọng tâm kiến thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice …

Xem thêm: Top 20+ tổ chức nhà nước văn lang chính xác nhất

Unit 3 lớp 10: People&039s Background-Language Focus

Unit 3 lớp 10: People&039s Background-Language Focus
 • Tác giả: elib.vn
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 2.24 (97 vote)
 • Tóm tắt: Bài học Unit 3 lớp 10 “People’s Background” phần Language Focus hướng dẫn các em … với đề kiểm tra trắc nghiệm Unit 3 Language Focus Tiếng Anh 10 sau đây.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While George was reading in bed, two thieves had climbed ⇒ climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned ⇒ turned on a torch. Suddenly, they heard a voice behind …

Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10

 • Tác giả: lib24.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 2.05 (112 vote)
 • Tóm tắt: Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10. Lý thuyết. Mục lục. Practise these sentences. Exercise 1: Use the verbs in brackets in the past perfect.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice …

Language focus – Unit 3 trang 21 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 2.09 (100 vote)
 • Tóm tắt: Language focus – Unit 3 trang 21 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10 . Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3 – Language focus.

giáo án tiếng anh lớp 10 unit 3 language focus

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 1.85 (142 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm giáo án tiếng anh lớp 10 unit 3 language focus , giao an tieng anh lop 10 unit 3 language focus tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10, Exercise 1: Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 1.74 (50 vote)
 • Tóm tắt: Language Focus – Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 10, Exercise 1: Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice …

Video Unit 3 – Language Focus – tiếng Anh 10 – Tuyensinh247.com

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 1.73 (121 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5. Unit 3 – Language Focus – tiếng Anh 10 · 1. Language Focus_part 1. 27:43 · 2. Language Focus_part 2. 17:08 · 3. Language Focus_part 3.
Scroll to Top