Trang chủ » Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? – Lesson 3

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
1. Which one is bigger, London  or Hue?
 
I think London is.
 
2. Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?
 
I think Ha Long City is
 
Tạm dịch:
 
1. Cái nào lớn hơn, Luân Đôn hay Huế? Tôi nghĩ Luân Đôn.
 
2.  Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang? Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.
 
2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud (Nghe và đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc những câu sau)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
1. A: Which one is bigger, New York City or London?
 
B: I think London is.
 
A: Which one is larger. New York City  or Da Nang?
 
B: I think New York City is.
 
3. A: Which one is more beautiful, London or Sydney?
 
B: I think London is
 
Tạm dịch:
 
Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Luân Đôn?  Tôi nghĩ Luân Đôn.
Cái nào rộng lớn hơn, Thành phố New York hơn Đà Nẵng? Tôi nghĩ Thành phố New York.
Cái nào đẹp hơn, Luôn Đôn hay Sydney? Tôi nghĩ Luân Đôn.
3. Let's chant. (Cùng ca hát)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
Which one is more beautiful,
 
Which one is more peaceful,
 
Which one is more exciting, London or Ha Noi?
 
Which one is more…?
 
I think Ha Noi is. It's more beautiful.
 
It's more peaceful.
 
And it's more exciting.
 
Tạm dịch:
 
Cái nào đẹp hơn,
 
Cái nào yên bình hơn,
 
Cái nào thú vị hơn, London hay Hà Nội?
 
Cái nào  … hơn?
 
Tôi nghĩ Hà Nội. Nó đẹp hơn.
 
Nó yên bình hơn.
 
Và nó thú vị hơn.
 
4. Read and answer (Đọc và trả lời)
 
 
Tiếng anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? - Lesson 3
 
Đáp án:
 
She lives in Liverpool.
She often goes to King's Lynn.
King's Lynn is
Liverpool is.
Things in Liverpool are more expensive than in King's Lynn.
Tạm dịch:
 
Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt.
 
Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King's Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.  
 
1. Anna sống ở đâu?
 
Cô ấy sống ở Liverpool.
 
2. Cô ấy thường đi đâu vào kỳ nghỉ hè của mình?
 
Cô ấy thường đi đến King's Lynn.
 
3. Cái nào nhỏ hơn, Liverpool hay King's Lynn?
 
King's Lynn,
 
4. Cái nào ồn ào hơn, Liverpool hay King's Lynn?
 
Liverpool.
 
5. Đồ dùng ở đâu đắt hơn, ở Liverpool hay ở King's Lynn?
 
Đồ dùng Ở Liverpool đắt hơn Ở King's Lynn
 
5. Write about your friend (Viết về bạn em)
 
My name's Khang. I live in Cam Ranh City
 
It's a small city of Khanh Hoa Province in Viet Nam.
 
There are not so many people here.
 
It's much smaller and quiet than Ho Chi Minh City.
 
I enjoy living here because It's quiet and delicious seafood.
 
Tạm dịch:
 
Tên tôi là Khang. Tôi sống ở Thành phố Cam Ranh.
 
Nó là một thành phố nhỏ của tỉnh Khánh Hòa ở Việt Nam.
 
Có không nhiều người ở đây
 
Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tôi thích sống ở đây bởi vì nó yên tĩnh và hải sản ngon.
 
6. Project (Dự án)
 
So sánh nơi mà bạn sống với những nơi khác.
 
7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)
 
Bây giờ tôi có thể..
 
hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh nơi chốn.
 
nghe và gạch dưới những đoạn văn về so sánh nơi chốn.
 
đọc và gạch dưới nhưững đoạn văn về so sánh nơi chốn.
 
viết về nơi tôi sống.
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top