Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1

Tiếng anh lớp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1

1. Match the correct verbs with the hobbies
 
(Nối những động từ đúng với sở thích. Vài sở thích có lẽ được sử dụng với hơn 1 động từ.)
 
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
Hướng dẫn giải:
 
1 – d: go mountain-climbing 
 
1 – e: go horse-riding 
 
1 – i: go camping 
 
2  – g: do gymnastics 
 
3 – b: collect bottles 
 
3 – c: collect photos 
 
3  – j: collect dolls 
 
4   – f: play the piano 
 
4   – h: play badminton
 
5   – c: take photos
 
6   – a: watch TV 
 
Tạm dịch:
 
1 – đi leo núi
 
1 – cưỡi ngựa
 
1 – đi cắm trại
 
2  – tập thể dục dụng cụ
 
3 – sưu tầm chai
 
3 – sưu tầm tranh ảnh
 
3  – sưu tầm búp bê
 
4  – chơi dương cầm
 
4   – chơi cầu lông
 
5   – chụp hình
 
6   – xem ti vi
 
2. Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below
 
(Điền vào mỗi chỗ trống trong câu với một sở thích hoặc 1 động từ chỉ hành động từ khung bên dưới)
 
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
Hướng dẫn giải:
 
1. swimming, swim
 
2. listen, listening to music
 
3. plant, gardening
 
4.  catch, fishing
 
5. painting, paints
 
Tạm dịch:
 
1. Tôi thích bơi lội. Có một hồ bơi gần nhà tôi, vì thế tôi đi đến đó bơi 4 lần 1 tuần. Nó thật vui, bởi vì bạn vừa có thể chơi trong nước vừa giữ cơ thể cân đối.
 
2. Tôi luôn nghe những bài hát của Ngọc. Tôi thích những âm điệu ngọt ngào. Ở nhà tôi phải sử dụng tai nghe vì ba mẹ tôi không thích tiếng ồn quá lớn. Nghe nhạc là sở thích của tôi.
 
3. Tôi thích ở ngoài trời cùng với cây và hoa. Có một khu vườn nhỏ ở phía sau nhà tôi. Tôi trồng hoa và rau ở đó. Tôi rất thích làm vườn.
 
4. Ba tôi và tôi có cùng sở thích. Cuối tuần, chúng tôi thường đi đến một hồ nhỏ ở Hà Tây. Thật thú vị khi bạn có thể bắt cá nấu ăn. Chúng tôi thích câu cá.
 
5. Sở thích của chị tôi là vẽ. Chị rất sáng tạo và vẽ rất đẹp. Tôi thích màu sắc trong những bức tranh của chị.
 
3. Do you know what a keyword is ? Work in pairs and write down keywords to describe the hobbies in the table below. You can use the words in the sentences from 2 to help you.
 
(Em có biết keyword (từ khóa) là gì không? Làm việc theo nhóm và viết xuống keyword để miêu tả sở thích trong bảng bên dưới. Bạn có thể sử dụng những từ trong câu 2 để giúp bạn.)
 
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
4. Game:THE KEYS TO MY HOBBY
(Trò chơi: Chìa khóa đến với sở thích của tôi!)
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
Tạm dịch:
 
1. Làm theo nhóm.
 
2. Mỗi học sinh nghĩ về một sở thích và nói từ khóa thật to.
 
3. Những người còn lại trong nhóm sẽ cố gắng đoán sở thích đó là gì. Một điểm dành cho lời đoán đúng.
 
4. Học sinh có nhiều điểm nhất sẽ thắng.
 
5. Listen and tick (√) the words you hear.
 
(Nghe và đánh dấu chọn vào  từ mà em nghe được.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
Hướng dẫn giải:
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
6. Listen again and put the words in the correct column
 
(Nghe lại và đặt các từ vào cột đúng.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Hướng dẫn giải:
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
7. Listen to the sentences and tick
(Nghe các câu và chọn /ə/ hay /ɜː/. Thực hành các câu.)
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 
Tiếng anh lóp 7. Unit 1. My hobbies. A closer Look 1
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top