Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 4. Music and Arts. Project

Tiếng anh lớp 7. Unit 4. Music and Arts. Project

1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below.
 
(Làm theo nhóm. Nhìn vào những bức hình sau và dọc thông tin bên dưới.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 4. Music and Arts. Project
 
Tạm dịch:
 
Tranh Đông Hồ được làm ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, thể hiện những con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thông với những màu sắc tự nhiên đẹp. Chúng được mua và được thưởng thức vào ngày Tết.
 
2. Based on the information about Dong Ho paintings and your own ideas, draw a picture of animals or the things around you. Write a few sentences to describe your picture. Think of the following before you start painting.
 
(Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và những ý kiến riêng của bạn, vẽ một bức tranh về động vật hoặc những đồ vật xung quanh bạn. Viết vài câu miêu tả bức tranh của bạn. Nghĩ về những điều sau đây trước khi bạn vẽ.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 4. Music and Arts. Project
Tạm dịch:
 
–   Nội dung: (một con vật, một cái cây, một bông hoa, một người…)
 
–   Vật liệu: (bút chì, bút chì màu, giấy, vải dầu)
 
–   Màu sắc: (đỏ, vàng, xanh dương…)
 
Tổ chức một cuộc triển lãm tranh giữa các thành viên trong lớp. Viết một số câu so sánh những bức vẽ khác nhau. 
 
Hướng dẫn giải:
 
I draw a painting of a cat. I draw it by pencil and crayon (grey) on the white paper. The cat has two colors: white and grey. It has the long tail and the tail is up to the air. The cat’s a little fat.
 
Nam draws a pig. The pig is pink and is drawn on the white paper.
 
Lan draws her sister. Her sister is old and very tall. She draws it on the white paper.
 
The painting of Nam is not very different from my painting. It’s about animal. His pig is not as small as my cat. He draws it on the white paper, too.
 
Lan’s painting is as beautiful as Nam’s painting, but it’s about person, her sister. She draws it on the white paper, too.
 
Tạm dịch:
 
Tôi vẽ một bức tranh về một con mèo. Tôi vẽ nó bằng bút chì và bút chì màu xám trên giấy trắng. Con mèo có hai màu: trắng và xám. Nó có cái đuôi dài và cái đuôi hướng lên trời. Con mèo hơi mập.
 
Tổ chức một cuộc triển lãm giữa những thành viên trong lớp và so sánh những bức tranh của bạn.
 
Nam vẽ con lợn. Con lợn màu hồng và vẽ trên giấy trắng.
 
Lan vẽ em gái của cô ấy. Em gái của cô ấy thì già và rất cao. Cô ấy vẽ em gái mình trên giấy trắng.
 
Tranh của Nam không khác tranh của tôi lắm. Bạn vẽ con vật. Con lợn của Nam không bé như con mèo của tôi. Bạn ấy vẽ nó trên giấy trắng.
 
Bức tranh của Lan đẹp như của Nam, nhưng vẽ về con người, em cô ấy. Cô ấy cũng vẽ nó trên giấy trắng.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top