Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 5. Vietnam food and drink. Communication

Tiếng anh lớp 7. Unit 5. Vietnam food and drink. Communication

1. Listen to a celebrity chef, Austin Nguyen talking about his favourite food. Which food in Extra vocabulary does he talk about?
 
(Nghe một đầu bếp nổi tiếng, Austin Nguyen, nói về món ăn yêu thích của anh ấy. Món ăn nào trong từ vựng bổ sung mà anh ấy nói đến?)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 5. Vietnam food and drink. Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
Sticky rice
 
Tạm dịch:
 
Xôi
 
Audio script:
 
Austin Nguyen: Hi, I'm celebrity chef Austin Nguyen and I want to share with you a few of my favourite dishes.
 
One of my favourites has to be sticky rice because we can eat it in so many ways – with a pinch of salt, with some sliced sausage. Perfect!
 
I eat simply at home. Just some fruit and yoghurt of breakfast, but if I’m eating out, a wonderful grilled tuna steak is my favourite dish. Delicious! Next…
 
Dịch Script:
 
Austin Nguyen: Xin chào, tôi là đầu bếp nổi tiếng Austin Nguyễn và tôi muốn chia sẻ với bạn một vài món ăn yêu thích của tôi.
 
Một trong những món ưa thích của tôi là gạo nếp vì chúng ta có thể ăn nó theo nhiều cách – với một chút muối, với một số xúc xích thái lát. Hoàn hảo!
 
Tôi ăn đơn giản ở nhà. Chỉ cần một số trái cây và sữa chua cho bữa ăn sáng, nhưng nếu tôi đang ăn, một món bít tết cá ngừ nướng tuyệt vời là món ăn yêu thích của tôi. Thơm ngon! Kế tiếp…
 
2. What are your favourite food and drink? Write your answers in the table below.
 
(Thức ăn và thức uống yêu thích của em là gì? Viêt câu trả lời của em trong bảng bên dưới.)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 5. Vietnam food and drink. Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
1. It’s omellete. 
 
2. It tastes delicious, a little salty and fragrant. 
 
3. It’s lemon tea. 
 
4. I often drink it in the afternoon. 
 
5. It’s beefsteak. 
 
6. It’s Kim Chi Noodle of Korea. 
 
7. It’s sticky rice. 
 
8. It’s omellete. 
 
Tạm dịch:
 
1. Món ăn yèu thích của bạn là gì?
 
– Đó là món trứng ốp la.
 
2. Nó có mùi vị như thế nào?
 
– Nó có mùi vị ngon, mằn mặn và thơm phức.
 
3. Thức uống yếu thích của bạn là gì?
 
– Nó là trà chanh.
 
4. Bạn thường uống khi nào?
 
– Tôi thường uống vào buổi chiều.
 
5. Bạn thích thức ăn / thức uống nước ngoài nào?
 
– Đó là thịt bò bít tết.
 
6. Bạn muốn thử thức ăn mới nào?
 
Mì Kim Chi của Hàn Quốc.
 
7. Bạn ghét món ăn nào?
 
Mình ghét xôi.
 
8. Bạn có thể nấu được món gì?
 
Món trứng ốp la.
 
3. Now, interview three students about their favourite foods and drinks. Write their answers in the table below.
 
(Bây giờ phỏng vấn ba học sinh về những món ăn và thức uống)
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 5. Vietnam food and drink. Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
 
Tiếng anh lớp 7. Unit 5. Vietnam food and drink. Communication
 
Tạm dịch:
Tiếng anh lớp 7. Unit 5. Vietnam food and drink. Communication
 
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top