Trang chủ » Tiếng anh lớp 7. Unit 9. Festivals Around The World. Project

Tiếng anh lớp 7. Unit 9. Festivals Around The World. Project

Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Project

Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Project

Tạm dịch:
 
1. Làm việc theo nhóm 3-4 người.
 
2. Nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn có. Hãy sáng tạo!
 
3. Hoàn thành bảng sau đây với tất cả thông tin về lễ hội này.
 
4. Vẽ những bức hình về lễ hội này hoặc cắt những bức hình liên quan từ tạp chí.
 
5. Trình bày lễ hội của bạn trước lớp.
 
 
Tiếng anh lớp 7.  Unit 9. Festivals Around The World. Project
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top