Trang chủ » Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Communication

Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Communication

1a. Which of the following features do you like best about a city? Choose three from this list.
 
(Đặc điểm nào sau đây bạn thích nhất ở 1 thành phố? Chọn 3 điều trong danh sách sau.)
 
1. It is busy and exciting.
 
2. It is cosmopolitan.
 
3. It has a lot of fashionable shops.
 
4. It is cultural.There are cinemas, theatres, galleries, and museums.
 
5. It is convenient.There is a good transport system.
 
6. There are good cafés and restaurants.
 
7. There are a lot of parks and open space.
 
8. There are famous buildings and fascinating neighbourhoods.
 
Tạm dịch:
 
1. Nó thì bận rộn và thú vị.
 
2. Nó quốc tê hóa.
 
3. Nó có nhiều cửa hàng thời trang.
 
4. Nó thuộc về văn hóa. Có nhiều rạp chiếu phim, nhà hát, phòng trưng bày, và bảo tàng.
 
5. Nó thuận tiện. Có một hệ thống giao thông tốt.
 
6. Có nhiều quán cà phê và cửa hàng.
 
7. Có nhiều công viên và không gian mở.
 
8. Có nhiều tòa nhà nổi tiếng và khu liền kề hấp dẫn.
 
b, Work in groups. Discuss your choices. Give reasons. 
 
(Làm việc nhóm. Tranh luận về các sự lựa chọn và giải thích lí do. )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Communication
 
Tạm dịch: 
 
Tôi thích một thành phố thú vị và bận rộn với giao thông tốt, để tôi có thể đi quanh và tham quan tất cả các điểm văn hóa mà nó có…
 
2. Read the passage and, in your group, answer the questions below.
 
(Đọc đoạn văn và trả lười câu hỏi sau theo nhóm)
 
Singapore is a small city-state in Southeast Asia. It is a lovely place to visit. The attractions are quite close to each other, so travelling between them is convenient. The food here is varied – all kinds of Asian food. The outdoor food markets are fun and affordable. You order your food, and it is cooked right before you. Then you go and eat it at a table outside. It's a great way to meet people. But what I like most about Singapore is that it is multicultural – Chinese, Malay, Indian, European, and Vietnamese. For me, that's the best thing about Singapore.
 
Question: What is the best attraction in Singapore, according to the writer? Would you like to go there? Why?
 
Hướng dẫn giải:
 
According to the writer, the best attraction in Singapore is multicultural – Chinese, Malay, Indian, European, and Vietnamese.
 
I would like to go to Singapore.
 
Tạm dịch:
 
Singapore là một thành phố nhỏ độc lập ở Đông Nam Á. Đó là một nơi đáng để đến thăm. Các điểm tham quan rất gần nhau, do đó, du lịch giữa chúng rất là thuận tiện. Thức ăn ở đây rất đa dạng – tất cả các loại thức ăn đa dạng của Châu Á. Thị trường thực phẩm ngoài trời rất thú vị và giá cả phải chăng. Bạn đặt thức ăn của bạn, và nó được nấu ngay trước mặt bạn. Rồi bạn đi ăn ở ngoài bàn. Đó là một cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người. Nhưng điều tôi thích nhất ở Singapore là nó đa văn hóa – Trung Quốc, Mã Lai, Ấn Độ, Châu Âu và Việt Nam. Đối với tôi, đó là điều tốt nhất về Singapore.
 
( Điểm hấp dẫn nhất ở Singapore theo tác giả là gì? Bạn có muốn tới đó không? Tại sao? ) 
 
Theo tác giả, điểm hấp dẫn nhất ở Singapore là đa văn hóa – Trung Quốc, Malaysia, Ấn độ, Châu Âu, và Việt Nam.
 
Tôi rất muốn đến Singapore.
 
3. Read the information about three cities and try to find them on a map. 
 
(Đọc thông tin về 3 thành phố sau và tìm chúng trên bản đồ. )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Communication
Tiếng anh lớp 9 . Unit 2. City life. Communication
 
 
 
Tạm dịch:
 
1. Vũng Tàu
 
Vị trí: Phía Nam Việt Nam
 
Nét đặc trưng chính:
 
– bãi biển dài
 
– có nhiều núi
 
– yên tĩnh và sạch sẽ
 
Danh thắng:
 
– nhiều đền và chùa
 
– đèn hải đăng cổ (được xây từ năm 1907)
 
2. Thành phố New York
 
Vị trí: Đông Bắc Hoa Kỳ
 
Nét đặc trưng chính:
 
– trung tâm thời trang và tài chính
 
– tòa nhà chọc trời
 
– tính chất thành phố quốc tế
 
Danh thắng:
 
– Tượng Nữ Thần Tự do
 
– Công viên trung tâm
 
– nhiều bảo tàng và phòng triển lãm
 
3. Melbourne
 
Vị trí : Đông nam Úc
 
Nét đặc trưng chính:
 
– đa văn hóa
 
– số lượng  lớn sinh viên quốc tế
 
– mạng lưới xe điện lớn nhất thế giới
 
Danh thắng:
 
– Bảo tàng Melbourne
 
– Chợ Nữ Hoàng Victoria
 
– Thủy cung Melbourne
 
4. Write a short paragraph (80-100 words) about one of the cities above. You can refer to the passage in 2 as a guide.
 
(Viết một đoạn văn ngắn (80-100 từ) về một trong số các thành phố trên. Bạn có thể tham khảo đoạn văn ở bài 2)
 
5. Work in groups. Talk about the city you choose.
 
(Làm việc theo nhóm. Nói về thành phố mà bạn chọn.)
 
Hướng dẫn:
 
The city I'd like to visit most is New York. There are many things to see and to do there. You can …
 
Tạm dịch:
 
Thành phố mà tôi thích nhất là New York. Có nhiều thứ để xem và làm. Bạn có thể …
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top