Trang chủ » Trả lời câu hỏi Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 124 SGK Sinh 9)

Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

* Thực vật ưa sáng

  • Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.
  • Hoạt động sinh lí:
    • Cường độ quang hợp cao dưới điều kiện ánh sáng mạnh.
    • Cường độ hô hấp cao.

* Thực vật ưa bóng

  • Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.
  • Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.
  • Cường độ hô hấp thấp hơn.

Bài 2: (trang 124 SGK Sinh 9)

Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Tên cây

 Đặc điểm 

Nhóm cây

Cây nhãn, cây xoài….

Thân cây thấp, tán lá rộng, cành nhiều, phiến lá nhỏ, hẹp, xanh nhạt thích hợp nơi quang đãng

Ưa sáng

Cây phong lan 

Cây nhỏ, lá to, màu sẫm, sống nơi có ánh sáng yếu

Ưa bóng

Bài 3: (trang 125 SGK Sinh 9)

Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:

Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thế nào?

Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Cây mọc trong rừng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành cây phía dưới. Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây yếu, tạo được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đủ bù lượng tiêu hao do hô hấp và kèm khả năng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.

Bài 4: (trang 125 SGK Sinh 9)

Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Ánh sáng ảnh hưởng tới khả năng định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top