Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 1. Nhật Bản

Trả lời câu hỏi Bài 1. Nhật Bản

Bài 1: 
 
Đề bài: Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?
 
Lời giải chi tiết
 
Cách mạng tư sản có đặc điểm:
 
– Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 
– Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.
 
– Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.
 
– Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.
 
Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 
Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường TBCN.
 
⟹ Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Dựa vào lược đồ (hình 3), trình bày những nét chính về sự bành trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
 
 
Lời giải chi tiết
 
– Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nhật Bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã tạo nên sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị cho giới cầm quyền thi hành chính sách xâm lược và bành trướng.
 
– Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược như: Chiến tranh Đài Loan (1874), Chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895), Chiến tranh đế quốc Nga – Nhật (1904 – 1905).
 
– Thắng lợi trong các cuộc chiến tranh này đã đem lại cho Nhật Bản nhiều hiệp ước có lợi về đất đai, tài chính, thúc đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển của Nhật Bản.
 
– Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, lãnh thổ của Nhật Bản được mở rộng như:
 
+ Năm 1872 – 1879, Nhật chiếm quần đảo Lưu Cầu.
 
+ Năm 1895, Nhật chiếm được Đài Loan.
 
+ Năm 1905, Nhật chiếm được Nam đảo Xa-kha-lin và bán đảo Liêu Đông.
 
+ Năm 1910, chiếm toàn bộ bán đảo Triều Tiên.
 
+ Năm 1914, Nhật chiếm vùng đất Sơn Đông của Trung Quốc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top