Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 3: Trung Quốc

Trả lời câu hỏi Bài 3: Trung Quốc

Bài 1: 
 
Đề bài: Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
 
Lời giải chi tiết
 
* Kết quả của Cách mạng Tân Hợi:
 
– Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 
– Có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.
 
* Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì:
 
– Chưa thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.
 
– Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.
 
– Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
 
Lời giải chi tiết
 
Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX:
 
– Quy mô: diễn ra liên tục, rộng lớn, quyết liệt, sôi nổi và đạt được những kết quả nhất định.
 
– Lãnh đạo: sĩ phu yêu nước tiến bộ, giai cấp tư sản.
 
– Lực lượng tham gia: chủ yếu là nông dân.
 
– Kết quả: đều thất bại.
 
– Tính chất: mang tính dân tộc sâu sắc.
 
– Ý nghĩa: Cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc và các nước thuộc địa khu vực Châu Á. Thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh kiên cường của nhân dân Trung Quốc và để lại những bài học kinh nghiệm cho cách mạng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top