Trang chủ » Giải bài tập Độ to của âm SGK vật lý 7

Giải bài tập Độ to của âm SGK vật lý 7

1. C1 trang 34 sgk Vật lí lớp 7

Quan sát dao động của đầu thước, lắng nghe âm phát ra rồi điền vào bảng 1:

Độ to của âm

Hướng dẫn giải:

Cách làm thước dao động

Đầu thước dao động mạnh hay yếu?

Âm phát ra to hay nhỏ?

a) Nâng đầu thước lệch nhiều

Mạnh

to

b) Nâng đầu thước lệch ít

Yếu

Nhỏ

2. C2 trang 35 sgk Vật lí lớp 7

Từ những dữ liệu thu thập trên, hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng…………., biên độ dao động càng……, âm phát ra càng………..

Hướng dẫn giải:

Đầu thước lệch khỏi vị trí cân bằng càng nhiều (ít), biên độ dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng to (nhỏ)

3. C3 trang 35 sgk Vật lí lớp 7

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Quả cầu bấc lệch càng ….., chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng ……., tiếng trống càng………

Hướng dẫn giải:

Quả cầu bấc lệch càng nhiều (ít), chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn (nhỏ) tiếng trống càng to (nhỏ)

4. C4 trang 36 sgk Vật lí lớp 7

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to. Vì khi gảy mạnh dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây đàn càng lớn, nên âm phát ra to.

5. C5 trang 36 sgk Vật lí lớp 7

Hãy so sánh biên độ dao động của điểm giữa sợi dây đàn (điểm M) trong hai trường hợp vẽ ở hình 12.3

Độ to của âm

Hướng dẫn giải:

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ lớn hơn (hình a)

Độ to của âm

Điểm M trong trường hợp dao động với biên độ nhỏ hơn (hình b )

Độ to của âm

6. C6 trang 36 sgk Vật lí lớp 7

Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì bên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Màng loa trong máy thu thanh chính là nguồn phát ra âm thanh.

Khi máy thu thanh phát ra âm to, biên độ dao động của màng loa lớn.

Khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ, biên độ dao động của màng loa nhỏ.

7. C7 trang 36 sgk Vật lí lớp 7

Hãy ước lượng độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

Hướng dẫn giải:

Độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng 50 dB đến 70 dB

8. C1 trang 37 sgk Vật lí lớp 7

Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả cầu bấc treo gần trống 2? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

Hướng dẫn giải:

Hiện tượng xảy ra đối với quả cầu bấc treo gần trống 2: Quả cầu bấc rung động và lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

Hiện tượng đó chứng tỏ âm đã được không khí truyền từ mặt trống thứ nhất đến mặt trống thứ hai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top