Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Trả lời câu hỏi Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bài 1: 

Đề bài: Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.
 
Lời giải chi tiết
 
Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: hoocmôn sinh trưởng ;  tirôxin, testosterôn, ơstrôgen.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng
 
Lời giải chi tiết
 
Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là juvenin và ecđisơn.
 
Bài 3:
 
Đề bài: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lí?
 
Lời giải chi tiết
 
–   Vào thời kì dậy thì của nam, vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn làm thay đổi mạnh thể chất và tâm sinh lí ở nam.
 
–   Vào thời kì dậy thì ở nữ, vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen làm thay đổi mạnh thể chất và tâm sinh lí ở nữ.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top