Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trả lời câu hỏi Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 1: 

Đề bài: Phân biệt sinh trưởng và phát triển?
 
Lời giải chi tiết
 
–  Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
 
–  Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hoá) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn?       
 
Lời giải chi tiết
 
–   Động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái như: lợn, bò, trâu, gà, vịt, cá chép,..
 
–   Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn như: ruồi, muỗi , bọ rùa, nhái, cóc,…
 
–   Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn như: bọ ngựa, cào cào,..
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?
 
Lời giải chi tiết
 
Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hoá xenlulôzơ nên tiêu hoá và hấp thụ hiệu quả thấp nên sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể.
 
Bướm trưởng thành chỉ ăn mặt hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao?
 
 
Lời giải chi tiết
 
Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn. Vì con non (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top