Trang chủ » Giải bài tập Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài tập Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 1:

Đề bài: Phát triển của thực vật là gì?

Lời giải chi tiết
 
Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).
 
Bài 2:
 
Đề bài: Lúc nào thì cây ra hoa?
 
Lời giải chi tiết
 
Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh sản hình thành hoa.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:
 
A. Chiều cao của thân.                                       
 
B. Đường kính gốc.
 
C. Theo số lượng lá trên thân.                             
 
D. Cả a, b, c đúng.
 
Lời giải chi tiết
 
Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo số lượng lá trên thân cây
 
Đáp án C.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:
 
A. Diệp lục b.                                                            
 
B. Carôtenôit.
 
C. Phitôcrôm.                                                          
 
D. Diệp lục a, h và phitôcrôm.
 
Lời giải chi tiết
 
Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là phitôcrôm.    
 
Đáp án C.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top