Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Trả lời câu hỏi Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 1: 
 
Đề bài: Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX – đẩu thế kỉ XX.
 
Lời giải chi tiết
 
Những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX – đẩu thế kỉ XX:
 
– Các nước thực dân châu Âu tiến hành quá trình xâm lược và thống trị các nước châu Phi.
 
– Dưới ách thống trị hà khắc của các nước thực dân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra quyết liệt.
 
– Tuy nhiên, các phong trào đấu tranh đều thất bại do còn nhiều hạn chế.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Lập niên biểu quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX theo thứ tự: thời gian, tên nước, năm giành độc lập.
 
Lời giải chi tiết
 
 *Bảng: Các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX
 
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh biểu hiện như thế nào?
 
Lời giải chi tiết
 
Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh được biểu hiện:
 
– Năm 1823, Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô: “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.
 
– Năm 1889, tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ” được thành lập, gọi tắt là Liên Mĩ, dưới sự chỉ huy của chính quyền Oa-sinh-tơn.
 
– Dùng sức mạnh quân sự để gây chiến tranh với các nước tư bản khác để tranh giành sự ảnh hưởng. Chẳng hạn, năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để sau đó chiếm Phi-lip-pin,  Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô,…
 
– Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ khống chế nền kinh tế các nước Mĩ Latinh bằng cách áp dụng chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” để tiến tới khống chế về chính trị, lần lượt xâm chiếm các nước Mĩ Lainh.
 
– Mĩ từng bước biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top