Trang chủ » Giải bài tập Hai loại điện tích SGK vật lý 7

Giải bài tập Hai loại điện tích SGK vật lý 7

Câu 1. Đặt nhanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã được cọ xát bằng mảnh vải khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa được cọ xát thì chúng hút nhau. Biết rằng mảnh vải cũng bị nhiễm điện, hỏi mảnh vải mang điện tích dương hay điện tích âm? Tại sao?

Bài giải:

  • Mảnh vải mang điện tích dương
  • Vì hai vật bị nhiễm điện thì mang điện tích khác loại. Thanh nhựa sẫm màu khi được cọ xát bằng mảnh vải khô mang điện tích âm nên mảnh vải mang điện tích dương.

Câu 2. Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm hay không? Nếu có thì các điện tích này tồn tại ở những loại hạt nào cấu tạo nên vật?

Bài giải: Trước khi cọ xát, trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm. Các điện tích dương tồn tại ở hạt nhân của nguyên tử, còn các điện tích âm tồn tại ở các electron chuyển động xung quanh hạt nhân.

Câu 3. Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ?

Bài giải: Trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ vì các vật đó chưa bị nhiệm điện, các điện tích dương và điện tích âm trung hòa lẫn nhau.

Câu 4. Sau khi cọ xát, vật nào trong hình 18.5b nhận electron, vật nào mất bớt electron? Vật nào nhiễm điện dương, vật nào nhiễm điện âm?

Giải bài tập trang 52 SGK Vật Lý lớp 7

Bài giải: Sau khi cọ xát:

  • Thước nhựa nhận thêm electron (4 điện tích dương và 7 điện tích âm)
  • Mảnh vải mất bớt electron (6 điện tích dương và 3 điện tích âm)
  • Mảnh vải nhiễm điện dương.
  • Thước nhựa nhiễm điện âm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top