Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Trả lời câu hỏi Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 1: 
 
Đề bài: Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 
Lời giải chi tiết
 
– Mục đích tham chiến của các nước đế quốc: tranh giành thuộc địa của nhau, khuếch trương thế lực,… nhằm phân chia lại thế giới. Những mục đích trên chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền.
 
– Hậu quả: nặng nề trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội,… Những hậu quả này đè nặng lên vai những người dân vô tội.
 
⟹ Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
 
Bài 2: 
 
Đề bài
 
Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới thứ nhất
 
Lời giải chi tiết
 
*Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top