Trang chủ » Giải bài tập Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện SGK vật lý 7

Giải bài tập Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện SGK vật lý 7

Câu 1: Sử dụng các kí hiệu dưới đây, hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này.

Bài giải: Sơ đồ mạch điện hình 19.3:

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Câu 2: Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã vẽ ở câu 1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này.

Bài giải: Một trong các sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Câu 3: Mắc mạch điện như đúng sơ đồ đã vẽ ở câu 2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.

Bài giải: Học sinh mắc mạch điện theo một trong các sơ đồ của câu 2 để kiểm tra

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Câu 4: Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Bài giải:

  • Dòng điện trong mạch có chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng điện tới cực âm của nguồn điện.
  • Chiều quy ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

Câu 5: Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ mạch điện hình 21.1a để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1 b, c, d.

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Bài giải:

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Câu 6: Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dạng ống tròn và vỏ nhựa thường dùng (hình 21.2)

a) Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Kí hiệu nào cho bảng trên đây tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng.

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Bài giải:

a) Nguồn điện của đèn gồm hai chiếc pin.

Kí hiệu: Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Thông thường cực dương của nguồn điện hay lắp về phía đầu của đèn pin.

b) Có thể vẽ sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 58, 59 SGK Vật lý lớp 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top