Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Trả lời câu hỏi bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. …cho thấy Dế Mèn biết phục thiện. → … VN

b. …, em / thấy Dế Mèn biết phục thiện. → CN / VN

Câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu (a) viết sai → sửa lại:

– Như câu (b).

– Qua truyện Dế Mèn phiêu lưu kí, tác giả cho thấy Dế Mèn biết phục thiện.

– Truyện Dế Mèn phiêu lưu kí, ta (em) thấy Dế Mèn biết phục thiện.

Câu thiếu vị ngữ

Câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Thánh Gióng / cưỡi ngựa sắt… vào quân thù. → CN / VN

b. Cả câu là cụm danh từ, thiếu vị ngữ.

c. Cả câu là một cụm danh từ, thiếu vị ngữ.

d. Bạn Lan / là người học giỏi nhất lớp 6A. → CN / VN

Câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu (a), (d) đúng, ta chữa lại câu (b), (d).

– Chữa câu (b): + Cách 1: Như câu (a).

Cách 2

 

hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù

là hình ảnh đẹp.

Cách 3

  

đã khắc sâu vào tâm trí em.

Cách 4

Em rất cảm phục trước

  

– Chữa câu (d): + Cách 1: Như câu (c).

+ Cách 2: Bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A là hàng xóm của tôi.

+ Cách 3: Tôi chơi thân với bạn Lan, người học giỏi nhất lớp 6A.

Luyện tập

Câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu

Câu hỏi cho chủ ngữ

Câu hỏi cho vị ngữ

a.

…, ai không làm gì nữa?

…, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay như thế nào?

b.

Lát sau, con gì đẻ được?

Lát sau, hổ làm gì?

c.

…, ai già rồi chết?

… bác tiều ra sao?

Các câu đưa ra đều đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 2 (trang 130 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các câu viết sai: (b), (c)

– Câu (b): Thiếu chủ ngữ → Sửa: Bỏ từ “với”.

– Câu (c): Thiếu vị ngữ → Sửa: Thêm vị ngữ “rất hay”.

Câu 3 (trang 130 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Điền chủ ngữ:

a. Tôi

b. Chim

c. Các loài hoa

d. Lũ trẻ

Câu 4 (trang 130 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Điền vị ngữ:

a. Học rất giỏi.

b. Ân hận vô cùng.

c. Đã lên cao.

d. Được ba mẹ cho đi chơi xa.

Câu 5 (trang 130 sgk Ngữ Văn 6 Tập 2): Chuyển câu ghép thành câu đơn:

a. Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con. Còn hổ cái thì nằm phục xuống…

b. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng…

c. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước. Trông hai bên bờ…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top