Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần SGK sinh học 9

Trả lời câu hỏi bài Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần SGK sinh học 9

Bài 1: (trang 101 SGK Sinh 9)

Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hóa? Cho ví dụ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật dẫn đến thoái hóa là do các gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp.

Ví dụ: Ở gà thả nuôi trong vườn của hộ gia đình ở thôn quê do giao phối gần nên chỉ sau 1 -> 2 năm thì chúng bị chết.

Bài 2: (trang 101 SGK Sinh 9)

Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần có tác dụng củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top