Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

Phần Thu Hoạch

– Chú thích hình 23.1 B: 1. Lá mang, 2. Lá mang, 3. Bó cơ, 4. Đốt gốc chân ngực

– Chú thích hình 23.3 B: 3. Dạ dày, 4. Tuyến gan, 6. Ruột

– Chú thích hình 23.3 C: 1. 2 hạch não, 2. Vòng thần kinh hầu, 5. Khối hạch ngực, 7. Chuỗi hạch thần kinh bụng

Bài 1 (trang 78 SGK Sinh 7): Hãy nêu các bộ phận của cơ quan tiêu hóa của tôm.

Lời giải:

Hệ tiêu hóa của tôm sông gồm: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột , tuyến tiêu hóa, hậu môn.

Bài 2 (trang 78 SGK Sinh 7): Hệ thần kinh của tôm gồm những bộ phận nào?

Lời giải:

Hệ thần kinh của tôm gồm: 2 hạch não, vòng thần kinh hầu, hạch dưới hầu, khối hạch ngực và chuỗi hạch bụng.

Bài 3 (trang 78 SGK Sinh 7): Tôm sông hô hấp như thế nào?

Lời giải:

Tôm hô hấp bằng mang. Mang bám vào các gốc của các đôi chân ngực. Các tấm mang có thành mỏng và có lông. Lông luôn cử động để khuếch tán oxi môi trường vào thành mang, giúp tôm hô hấp.

Bài 4 (trang 78 SGK Sinh 7): Chức năng chính của phần đầu ngực tôm là:

Lời giải:

a) Định hướng và phát hiện mồi.

b) Giữ và xử lí mồi.

c) Bắt mồi và bò.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top