Trang chủ » Trả lời câu hỏi Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Trả lời câu hỏi Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)

Bài 1: 
 
Đề bài: Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 
Lời giải chi tiết
 
Trả lời câu hỏi Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương.
 
Lời giải chi tiết
 
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Sưu tầm tài liệu và trình bày về thời niên thiếu của Hồ Chí Minh.
 
Lời giải chi tiết
 
– Có rất nhiều sách, báo, tài liệu viết về thời niên thiếu của Hồ Chí Minh, có thể liệt kê một số như: “Hồ Chí Minh – Tiểu sử”, nxb Chính trị Quốc gia; “Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành” của Nguyễn Văn Dương, “Thời niên thiếu của Bác Hồ”, tác giả Nguyễn Thùy Trang; “Búp sen xanh”, tác giả Sơn Tùng,…
 
– Thời niên thiếu của Hồ Chí Minh:
 
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19-5-1890, tại quê ngoại là là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà Nho, nguồn gốc nông dân.
 
+ Thời niên thiếu, Nguyễn Tất Thành được học chữ Hán rồi vào học ở trường tiểu học Pháp. Ở đây, Người được tiếp xúc với văn hóa phương Tây.
 
+ Tháng 4-1908, Người tham gia cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, khởi đầu cho cuộc tranh đấu suốt đời Người vì quyền lợi của nhân dân lao động.
 
+ Ngày 5-6-1911, trên chiếc tàu buôn của Pháp, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top